Türelem és szelídség

„Türelemmel a fejedelmet is rá lehet beszélni, és a szelíd szó a csökönyösséget is megtöri.


Példabeszédek könyve 25. fejezet 15. verse

Hogy ez mennyire igaz, és milyen kevesen gyakorolják. A legtöbb ember, ha el akar valamit érni az erejével, a hangjával vagy a határozottságával éri. Egy határozott embert szinte ma már el sem lehet képzelni szemösszehúzás vagy kiabálás nélkül. De mégis mit érünk el vele? Legfeljebb azt, hogy teljesen bezárjuk a beszélgető partnerünket, így elzárjuk magunkat attól, hogy kompromisszumra jussunk, vagyis, mindkét félnek rossz lesz, ahelyett, hogy azt a megoldást próbálnák megtalálni, ami mindenkinek elégedettséget szerez.

Egyszer hallottam egy nagyon érdekes okfejtést néhány évvel ezelőtt egy egyszerű parasztembertől a szelídségről. Meglátása szerint, ezt a szót, már nem használják az emberek csak az állatra. Csak a jószágra mondják, hogy szelíd. Szerinte ez azért van, mert az emberiségből kihalt ez a jellemtulajdonság, a durvaság az önzés váltotta fel, így a mai fiatalok anélkül nőnek fel, hogy a szó valódi értelmét megismerhetnék, mert nincs, aki a cselekedeteit összhangba hozná a fogalommal.

Felhúztam a szemöldököm, de végig gondolva azokat, amiket elmondott ez a jóember, igaznak találom. Először azt vizsgáltam, hogy vajon én magam szelíd vagyok-e... úgy találtam, hogy nem. Azután, azon gondolkoztam ismerek e valakit, aki valóban szelíd ember... Csak bibliai személyek jutottak eszembe, de legfőképp Jézust láttam magam előtt. Eldöntöttem, róla kell példát vegyek. Ha az ember meg akar tanulni valamit, akkor jó, ha eldönti, hogy attól kell tanulni, aki a legjobb, azért, hogy ő maga is a legjobb lehessen (persze ez nem egy verseny, legfeljebb verseny önmagunkkal).


Szelídség és türelem, többet elérsz vele, mint egy ötöslottó találattal. Ha ezekből nincs neked, kérned kell, ahogyan én is teszem, mert Jézus azt mondja. „Én is azt mondom nektek: kérjetek, és adatik, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert mindaz, aki kér, kap; aki keres, talál; és aki zörget, annak megnyittatik Melyik apa az közületek, aki fiának kígyót ad, amikor az halat kér tőle, vagy amikor tojást kér, skorpiót ad neki? Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei Atyátok Szentlelket azoknak, akik kérik tőle?”. (Lukács szerinti evangélium 11,9-13)