Te bátor ember vagy?

Szerinted mitől bátor egy igazán Istenben hívő ember? Talán azt gondolja, hogy az istenfélelmével együtt jár, hogy ő erősebb, mint a többiek? Vagy azért, mert azt hiszi, ha egészségesen táplálkozik, ettől belső tartása lesz? Vagy jobb kiállásúvá válik? Én nem így látom. Épp ellenkezőleg! Gyakran kinézetre gyenge, esendő, szürke, átlagos, mégis van valami többlete. Isten Lelke megsokszorozza erejét, és ezért tud ellenállni a kísértésnek, ezért tud reménykedni akkor is, ha minden reménytelen körülötte, emiatt van belső tartása. Erőt ad neki az a tudat, hogy nincs egyedül, Isten mellette áll. Így válik bátorrá egy igazán Istenben hívő ember.
Emiatt merte vállalni Dániel az oroszlánok vendégszeretetét, a három fiatalember a tüzes kemencét, és ez adott bátorságot Péternek, hogy az életére törő hatalmasságoknak a szemébe mondja: Istennek kell inkább engednünk, mint embernek.
„Minden istentelen elfut, még ha nem is üldözik; az igazak pedig bátrak, mint az ifjú oroszlán.” 
Példabeszédek könyve 28:1.
Micsoda ellentét! Az istentelen ember, azzal, hogy ellene áll Isten parancsának és gúnyolja azt, veszélyes terepen mozog. Számára a Mindenható nem barát, hanem ellenség, vagy legalábbis semleges, emiatt aztán ezer veszedelem leselkedik rá. Mivel az istentelent nemcsak az eljövendő ítélet, de saját lelkiismerete is állandóan vádolja, nem csoda, hogy minden rezzenésre elhagyja szíve bátorsága.
Az ilyen ember képes egyszer Istent káromolni, másszor meg rettegni, félni Tőle.

Velem együtt Te is kaptál ma egy új napot, új lehetőséget. Fél szívvel nem lehet bátornak, de még istentelennek lenni sem. Ha szeretnél olyan bátor lenni, mint Dániel, akkor szánd életedet maradéktalanul Isten oltalmába, ahogyan ő tette. Kívánok neked bátor kiállást, hited megvallását, és örömteli tapasztalatot egész további életedre!