Isten keres

"Az ÚR letekint a mennyből az emberekre, hogy lássa, van-e köztük értelmes, aki keresi az Istent."
Zsoltárok könyve 14:2

Isten figyeli az embert, mint egy szülő, vagy tanár. Jóindulattal, örülve a fejlődésnek, a képességek, a tehetség, a személyiség kibontakozásának. Arra vágyakozik, hogy lássa: megértettük, megbecsüljük és értékeljük, amit értünk tett. 

Micsoda öröm egy tanár számára, amikor azt látja, hogy a tanítványa nem csupán bemagolta az anyagot, hanem magáévá tette, és alkalmazni is tudja. Milyen öröm a szülőnek, amikor látja beérni gondoskodásának, tanításának, féltő szeretetének gyümölcsét gyermeke jellemében, szeretetteljes és szeretetre méltó vonásaiban, felelősségteljes „érett” megnyilatkozásaiban. Gondoltál már arra, hogy örömöt szerezhetsz Istennek? 

Amikor Isten elküldte egyszülött fiát, akkor mérhetetlen bizalmat fejezett ki irántunk emberek iránt: „A fiamat meg fogják becsülni.” (Márk 12..6) Isten azt keresi, hogy ki az, akit olyan mélyen megérintett Krisztus áldozata, hogy viszonozza szeretetét azzal, hogy keresi őt.

Hogyha ma letekint rád, akkor mit fog látni?

Legyen áldott a napod!