A felkínált ajándék

„Ti szomjazók mind, jöjjetek vízért, még ha nincs is pénzetek! Jöjjetek, vegyetek és egyetek! Jöjjetek, vegyetek bort és tejet, nem pénzért és nem fizetségért! Minek adnátok pénzt azért, ami nem kenyér, keresményeteket azért, amivel nem lehet jóllakni? Hallgassatok csak rám, és jó ételt fogtok enni, élvezni fogjátok a kövér falatokat! Figyeljetek rám, jöjjetek hozzám! Hallgassatok rám, és élni fogtok! Örök szövetséget kötök veletek, mert hűséges maradok Dávidhoz.Ézsaiás könyve 55. fejezet 1-3. verse

Az Isten hűsége Izrael iránt nem változott. Ellenben Izrael hitetlenség miatt sokszor elhajlott az Úr mellől, úgyhogy határozott intésekkel kell figyelmeztetni szeretett népét arra, hogy Ő az Úr az egyedül egy igaz Isten.

Első olvasásra úgy tűnhet, mintha egy piaci árusként szólalna fel Ézsaiás próféta a piactér kellős közepén úgy, mint a legaktuálisabb figyelmeztetésként, de természetesen nagy valószínűséggel nem a piacon, hanem egy istentiszteleti rendje keretein belül szól ilyen szokatlanul a próféta. (Olvashatunk hasonló hívogatást a bölcsességirodalmban a Példabeszédek könyvének 9. fejezetében) Még egy érdekes párhuzam, hogy Jézus hasonlóképpen szólt János evangéliuma 7. fejezet 37-38-as verse alapján (Az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus, és így kiáltott: „Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék! Aki hisz énbennem, ahogy az Írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek!”) mint, ahogy a próféta tette.


Az élő vízről szóló tanítás számomra a Samáriai asszony történetén keresztül domborodik ki a legjobban, amikor Jézus egyértelművé teszi számomra, hogy Ő olyan forrás, amely örök életnek kútforrása. Őt megismerve az ember olyan dolgokra lesz képes, mint amelyekre a korábbiakban nem volt, és ezek között az egyik legfontosabb a hitelesség kérdése számomra. Ha iszol abból a vízből, amelyet Jézus kínál fel számodra, belülről fog megváltoztatni, amitől egészséges leszel. Ezt pedig nem pénzért, alamizsnáért kínálja fel neked hanem ingyen, úgy, hogy Ő sosem lesz hűtlen hozzád!