Az Úr vezet (ha)...„Az Úr vezet majd szüntelen, kopár földön is jól tart téged. Csontjaidat megerősíti, olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz.”
Ézsaiás könyve 58:11

A Biblia egészére igaz, hogy összefüggéseiben kell olvasunk egy-egy szakaszt, mert olyat hallunk ki a szövegből, ami talán nincs is benne valójában. Isten ígéreteire is igaz ez. Nem azért, mert Isten nem hű önmagához, vagy túl sokat ígért meggondolatlanul. Az ígéreteinek nagy része, valójában a Istennel élő ember „normális” állapotát mutatja be.

Az ígéretek mellett, ott van a „HA”. Ézsaiás 58. fejezete az igaz istentisztelet kérdését járja körbe. Úgy tűnik, hogy Isten elégedett. „Minden nap keresnek engem”; „szeretnék megismerni utaimat”; a nép tettei igazak; „szeretnének Istenhez közel lenni.” Hát nem erre vágyik Isten? Nem, nem egészen. Neki kevés a „megfelelő” forma, az előírásoknak megfelelő liturgia és vallási gyakorlat. Még a böjt sem tetszik neki – legalábbis az, amit annak idején Izrael produkált. A böjt a vallásos odaszánás különös jele, de a nép kedvtelését kereste, embertársát pedig hajszolta, kizsákmányolta – közben pedig látványosan böjtöt, önsanyargatást gyakorolt. 

Az igazi „böjt” Isten szemében az elnyomottak, a kitaszítottak, éhezők megsegítése, az embertárs szeretetének (a szeretet nagy parancsának) megvalósítása az Isten iránti szeretet mellett. „Ha valaki azt mondja: »Szeretem Istent«, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug, mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is.” (1János 4:20-21).

Kevés az Isten dicsőítése, miközben másokat gúnyolunk, rágalmazunk. Kevés az Isten iránti nagylelkűség, miközben a másikat semmibe vesszük. Nem elég a vallásos élet, ha közben örömtelen a szolgálat.

Igen, HA „kenyeret adsz az éhezőnek, és jól tartod a nyomorultat, akkor fölragyog a sötétben világosságod, és homályod olyan lesz, mint a déli napfény. Az Úr vezet majd szüntelen, kopár földön is jól tart téged…”

Igen, vannak ígéretek azok számára, akik szeretik Istent, és keresik a lehetőséget, hogy áldást vigyenek mások életébe. Akkor az Úr vezet, és ránk árasztja további áldásait.