Szoktál elkésni?

"Azért legyetek készen ti is; mert amely órában nem gondoljátok, abban jő el az embernek Fia." 
Máté evangéliuma 24,44

Nem szeretek elkésni, bár néha előfordul velem, mint például ma reggel is. Nem volt elég számomra, hogy tudtam a határidőt, és beírtam magamnak az emlékeztetőt már napokkal korábbra. A kellő időben nem álltam készen. Miért? Mert nem volt elég gondolatban foglalkozni a reggeli áhítat igéjével, időt és alkalmat kellett volna találni arra, hogy készüljek, sőt elkészüljek vele... (Bocsánatot kérek mindenkitől, aki szerette volna korán reggel elolvasni!) Az eredmény szempontjából teljesen mindegy, hogy hány kifogást tudnék felhozni mentségemre...
Mi kell ahhoz, hogy ne késsünk el valahonnan? Nem árt tudnunk a határidőt, s abból visszaszámolni a felkészüléshez szükséges időt, majd időben cselekedni. Vannak, akik már ott elrontják, hogy nem tudnak reálisan tervezni, de vannak olyanok is, akik helyesen mérik fel, mennyi időre van szükségük, ám mégis késve kezdik meg a felkészülést, vagy engedik, hogy valami elvonja a figyelmüket, így csak készülnek, de nem készülnek el.

Jézus arra figyelmeztet, hogy a visszatérésének időpontját nem tudjuk kiszámolni, mindenképpen váratlan lesz egy bizonyos értelemben. A Bibliában vannak arra utaló gondolatok, hogy késik ahhoz viszonyítva, amikor némelyek várják (l. Máté 25.5, 2Péter 3.9), s vannak olyan gondolatok is, amelyek arra utalnak, hogy váratlanul, a vártnál hamarabb jön (l. Róma 9.28, Ámósz 8.9). Ahhoz, hogy amikor jön készen álljunk, másfajta időgazdálkodásra van szükségünk, mint amiről eddig írtam. Figyeljük meg, hogy Jézus nem azt mondja: Készülődjetek időben! hanem: "Legyetek készen!" 

Minden nap készen állni - mit jelent? A magam számára úgy fogalmazom ezt meg: ma vele járni, ma benne bízni, ma átadni neki magamat. A másfajta időgazdálkodás pedig azt jelenti számomra, hogy ma első helyre tenni Őt az életemben úgy, hogy rászánom az ehhez szükséges időt (vö. Máté 6.33, Ésaiás 55.6). Ne áltassuk magunkat azzal, hogy Istennel bármikor tölthetünk időt, mert mindig jelen van! Szükségünk van olyan időre, amit csak vele töltünk, s közben kizárólag Rá figyelünk. 

Legyen áldott a napod!