Nem lesz többé halál„Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és e halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül amaz ige, mely meg vagyon írva: Elnyeletett a halál diadalra. Halál! hol a te fullánkod? Pokol! hol a te diadalmad?”
 (Korinthusbeliekhez írt első levél 15. fejezet 54-55. vers)

A keresztény hit alapja: a feltámadás ténye. Nem véletlen, hogy Sátán épp ezen a téren – elmúlás, halál, örök élet, - okozza a legnagyobb zűrzavart. „Bizony, nem haltok meg” – szólt az Édenben, és szól ma is; nincs halál, a lélek örökké él, reinkarnálódunk egy másik testben, vagy egy más dimenzióban.

S hitetése oly sikeres, hogy a magukat kereszténynek vallók is teljesen átitatódtak a pogány (egyiptomi, görög) elképzelésekkel, úgymint: ’felülről figyelnek minket’, ’lelke a tisztítótűzben van’, ’már a pokolra jutott’…

S ha Pál megjelenne templomaikban és a test feltámadásáról kezdene beszélni, ők is azt mondanák, mint az athéniek: „némelyek gúnyolódtak; mások pedig mondának: Majd még meghallgatunk téged e felől.” (Apcsel.17:32)

Pedig a Biblia minden hithőse a feltámadás reményéről tett bizonyságot: kezdve Ábrahámtól, aki úgy gondolkodott Izsák feláldozásakor, hogy „az Isten a halálból is képes feltámasztani” (Zsid.11:19).

Vagy ott volt Jób, aki azt mondta: tudom, hogy Megváltóm él, s a végső napon felkelek a földről; és ismét körülvesz a bőröm, és saját testemben látom meg Istenemet; én magam látom meg őt, és önnön szemem nézi őt, és nem más! E reményem van eltéve keblemben!” (Jób 19:25-27)

Ez volt a vigasza Mártának, Lázár testvérének is: „Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon.” (Ján.11:24)

És ezzel bátorít Pál is a thesszalonikai levélben: „maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből: és feltámadnak először a kik meghaltak volt a Krisztusban; Azután mi, a kik élünk, a kik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe; és ekképpen mindenkor az Úrral leszünk.” (1Thessz.4:16-18)

Ám a feltámadásról szóló bibliaversek felsorolása helyett, elolvasva újra napi igénket, „Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és e halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül amaz ige, mely meg vagyon írva: Elnyeletett a halál diadalra. Halál! hol a te fullánkod? Pokol! hol a te diadalmad?” – végezetül álljon itt Jézus kérdése:

„Én vagyok a feltámadás és az élet… Hiszed-é ezt” (Ján.11:26)