Már nem kell sokáig várni

"Már csak rövid, nagyon rövid idő, aztán eljön az eljövendő és nem késik." 
Zsidókhoz írt levél 10.32

Amikor szeretünk valakit, s távol van tőlünk, a rövid várakozás is túl hosszúnak tűnik, míg végre megérkezik. Minél jobban szeretjük őt, annál erősebb a vágyakozásunk, annál türelmetlenebbül sürgetjük az idő múlását. Másként volna ez a Krisztus-várással?

"Akit noha nem láttatok, szerettek; akiben noha most nem látjátok, de hisztek benne..." (Péter 1. levele 1.8)

Mivel töltsük a várakozás idejét?
"Ne dobjátok el hát bizalmatokat, melynek nagy jutalma van. Mert békességes tűrésre [állhatatosságra] van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedvén, elnyerjétek az ígéretet." (Zsidó 10.35)

Készülsz-e a Szabadítóval való örömteli találkozásra?

Legyen áldott a napod!