Jóval viszonozd a rosszat!

"Ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy a gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg: mondjatok áldást, hiszen arra hívattatok el, hogy áldást örököljetek."
Péter első levele 3:9

Dermesztő hideg volt azon az 1569-es februári éjjelen. Dirk Willems összekötötte cellájában a lepedőket, az erős vasrácshoz erősítette, kidobta az ablakon, majd merészen ő maga is kimászott és óvatosan ereszkedni kezdett a várfalon lefelé.

Dirk az elsők egyike volt Hollandiában, aki azt vallotta, Isten országának tagjai akkor lehetünk, ha tudatos döntéssel elfogadjuk Jézust, és megkeresztelkedünk. A földi ország bírái azonban eretnekké nyilvánították őt, elfogták, és egy vár börtönébe zárták.

Mikor a lepedők elfogytak, a talajtól még mindig úgy 3 méter távolságban csüngött, de dermedt kezeivel amúgy sem tudta tovább tartani magát. Elengedte, és egy nagy puffanással a földre esett. Beütötte ugyan magát, de nem esett semmi baja. Ekkor a bástyáról kiáltozások hallatszottak.
– Szökik a fogoly! Riadó! Kimászott az eretnek!

Bár Dirk egy év alatt igen legyengült a sötét börtönben, most minden erejét összeszedte, átmászott a befagyott várárok töltésén, és futásnak eredt. Néhány őr azonnal utána iramodott, de úgy tűnt Dirk előnyét már nem fogják tudni behozni. Csak egy, a legderekabb katona bírta a versenyt, és míg a többiek messze lemaradta, az egyre közelebb ért a szökevényhez. Dirk az erdő felé vette az irányt, mert tudta, ha azt eléri, üldözői nem fogják megtalálni. Már csak egy kis tavon kellett átmennie, és bár nem mindenhol volt egyenletesen befagyva, óvatosan lépkedve át is ért rajta. Üldözője alatt azonban, aki nem volt olyan vékony, meg a páncél is nyomta, beszakadt a jég.
– Segítség! – kiáltott a katona, miközben kétségbeesetten próbált megkapaszkodni valamiben!

Dirk megtorpant. Mit tegyen? Hirtelen eszébe jutott Jézus mondása: „Szeressétek ellenségeiteket!” (Máté 5:44), aztán bevillant neki Péter apostol tanácsa: „Ne fizessetek a gonoszért gonosszal (…), hanem mondjatok áldást!” Néhány másodperc habozás után visszafordult, gyorsan odaszaladt a beszakadt jéghez, és kihúzta az átfagyott katonát.

Ha Dirk Willems számára – aki életével fizetett segítségnyújtásáért – ennyire fontos volt ez a bibliai elv, az ellenség szeretete, akkor számunkra is megvalósítható. Próbáljuk ki!