Arra koncentrálj, amit befolyásolni tudsz

Legyetek tehát ti is türelemmel, és erősítsétek meg a szíveteket, mert az Úr eljövetele közel van.
Jakab apostol levele 5:8

Nagyapám mesélte, hogy gyerekkorában a hitközségük lelkésze egy fiatal és energikus ember volt. Egy alkalommal maga köré gyűjtötte a közösség gyerekeit, és megmutatta nekik vadonatúj csizmáját. Valószínűleg ez az 1930-as évek elején nagy dolognak számított, mégsem a dicsekvés vezérelte a lelkészt:
– Nézzétek meg a csizmámat! – mutatta sorra az ámuló gyerekeknek. – Jól nézzétek meg, mert ez a csizma nem fog elkopni, mire visszajön az Úr Jézus.

A csizma elkopott. Az a lelkész is elkopott. És sajnos 2007-ben nagyapám is meghalt. Itt valami nem stimmel – ötlik föl bennünk. Jakab apostol már az 1. században arról beszélt, hogy közel van az Úr eljövetele. A 19. századi amerikai megújulási mozgalmak Jézus nagyon közeli adventjéről beszéltek. A két világháború közötti lelkész abban hitt, hogy csizmája nem kopik el Krisztus második visszajöveteléig. Nagyapám pedig meg volt róla győződve, hogy ő élve meg fogja látni az Úr eljövetelét. Vajon ezeknek az embereknek a hite mind hiábavaló lett volna? Vajon mind tévedtek volna? Vajon hamis bizonyosságot dédelgettek volna magukban? Nem hinném.

Jakab apostol az idézett igeszakaszban – hagy figyelmesen olvassuk – nem csak Jézus közeli visszajöveteléről beszél, hanem a türelemről és szívünk megerősítéséről is. Ezek éppoly fontosak, mint maga a második advent. Nem tudjuk, mikor jön el az Úr Jézus. Lehet, hogy holnap, de az is lehet, hogy 30 év múlva. Lehet, hogy a közeljövőben, de az is elképzelhető, nem a mi generációnkban. Ezt a bizonytalanságot elfogadni csak türelemmel lehet. Mit tegyünk hát? – kérdezhetjük. Jakab így válaszol: Amíg türelmesen vársz a közeli, de pontosan meg nem határozható második adventre, addig is erősítsd meg a szíved, addig is légy készen. Mert Jézus eljövetelének időpontját nem tudod befolyásolni, de a szíved erősségét igen.