Alapkő


Énekeltek, dicsérve és magasztalva az Urat, mert jó, mert örökké tart szeretete Izráel iránt. Az egész nép pedig nagy örömujjongásban tört ki, dicsérve az Urat azért, hogy lerakhatták az ÚR házának az alapját.

Ezsdrás 3,11

Az imaház alapkő letétele igen ünnepélyes esemény. Jelen van a polgármester, a pap, a gyülekezet, a meghívott vendégek, mindenki, aki számít és a szolgálattevők. Elkezdődik a program és meghallod a kórus énekét. Csilingelő hangok tökéletes tisztasággal és pontossággal hozzánk elénk a legszebb műveket. Nézed az arcokat, hallgatod a szólamok csodás összhangját és a szíved megtelik örömmel és hálával Isten iránt. Milyen sokat számít, hogy az énekesek hogyan végzik a dolgukat! Mindannyian láttunk már embereket unottan, fásultan énekelni. Hát nem egy szívderítő látvány.
Nézem a boldog arcokat, hallom a szép muzsikát és azon gondolkodom, Mit tanít az alapkőletétel az igazi alapokról?
Alap - Isten jó és örökké szeret minket.
Alap - Az Istent dicsőítő szolgálat hálából fakad.
Alap - Az a szolgálat, ami hálából fakad, örömmel tölti el a hallgatóságot. A hála "ragadóssá" válik. Mi is átérezzük. Mintegy körforgásként a hála tovább és tovább árad. Ez a mi szolgálatunk valódi alapja. Tovább adni, mit mi is kaptunk. Hitet, szeretetet, hálát, békességet, áldást. Mert az Isten szeretetének megtapasztalása örömöt és hálát fakaszt.