Új teremtés lehetsz


Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden.
2. Korinthusi levél 5:17

Valószínűleg minden emberben megfogalmazódik az élete egy pontján, hogy milyen jó lenne az egészet előröl kezdeni, immár bölcsebben és ennek révén a hibákat elkerülve, nem megismételve. Jó lenne, de az élet természetéből következik, hogy ez ilyen formán lehetetlen. De ha lehetséges lenne is, akkor sem biztos, hogy élni tudnánk ezzel a lehetőséggel, hiszen annyi mindent tudunk, és mégis újra és újra elkövetjük a hibáinkat.

Isten azonban ennél jobb és biztosabb megoldást tartogat a számunkra és minden ember számára, aki hajlandó ezzel szóba állni. Istent is a kinyilatkoztatást megismerve megszokhattuk, hogy az Ő megoldásai mások, jók, sokkal jobbak annál, mint amit mi akár csak elképzelni tudnánk, ha megvalósítani nem is. Az Ő megoldásai tökéletesek és felülhaladják az emberi képzelőerőt – e tekintetben is:

Isten nem az életünk elejére visz vissza bennünket, hogy kezdjük újra (l. Nikodémus visszakérdezése Ján. 3. fejezetében), hanem az életünk adott pontján, amikor felismerésre jutunk és Hozzá fordulunk segítségért, adja meg annak a lehetőségét, hogy a múltat lezárva tiszta lappal folytassuk az életünket. Sőt, felajánlja, hogy ebben segít, vezérel, útmutatást ad, és az erejével támogat, mintegy belülről is. „Új teremtéssé” tesz, más emberré. Mindez Krisztusban, Őáltala, és az Ő segítségével lehetséges - hangsúlyozza az apostol.

Lelkileg tehát újjászülethetünk, ha ez testileg nem is lehetséges. Akik azonban ezt a lehetőséget megragadják, azok meg fogják kapni a testben újrakezdés nagyszerű lehetőségét is az örök életben. Ott végképp új teremtés lesz mindenki, és ennek áldásait élvezhetjük az örökkévalóságon át. 

Te is lehetsz új teremtés Krisztusban, csak szánd oda magad ennek a mindenek fölötti célnak!