Angyalok védelme

Íme, én angyalt küldök előtted, hogy megőrizzen az úton és bevigyen arra a helyre, amelyet kijelöltem.

Mózes második könyve 23. fejezet 20. verse


Az emberek számára mindig szükség van némi bátorításra, útmutatásra vagy valós ígéretekre. Nem volt ez máshogy Izrael életében sem. A nép a pusztában vándorol és honfoglalásra készülnek. Ez az ígéret! Még nem tudják pontosan az útját és a módját sem, csak annyit kell tudniuk, hogy az Úr gondoskodni fog róluk. Ezt kell éreznünk most is! Az Úr vezetése felől biztosítva van a nép, ugyanis egy angyalt küld el az Úr, hogy vezesse útján a népet.

Ez azt jelenti, hogy az Úr képviselője az angyal, vagyis segítségül is hívható általa. Nem szabad elfelejtenünk azt, hogy az angyal közvetítői szerepet tölt be Isten és ember között. Az angyal semmit nem tesz vagy mond az Isten utasítása, kérése ellenére és kéréseket sem tud valóra váltani. Ezeket csak maga az Úr adhatja meg, hogyha ez akaratával megegyezik!

Valahányszor útnak indulok, beülök az autóba, és mielőtt egy centimétert is haladnék az autóval, kérem Istent, hogy küldjön mellém egy angyalt, aki őriz, aki vezet, hogy utam célját elérjem, ha ez Isten akaratával megegyezik.

Most amikor elindulsz a munkába, vagy bevásárolni, vagy ügyeket intézni, kérd meg az Urat, hogy küldjön egy őrző angyalt, aki megmutatja a helyes utat, amin haladnod kell. Azt az utat, amit Isten parancsolati szerint kell követnünk!