Megváltozott élet



„Zálogot visszaad a hitetlen, rablottat megtérít, az életnek parancsolataiban jár, többé nem cselekedvén gonoszságot; élvén él és meg nem hal.”
(Ezékiel könyve 33. fejezet 15. vers)

Állítólag David Livingstone-t, skót missziónárius orvost egy alkalommal közép-afrikai tartózkodása során egy törzsfőnök az alábbi kéréssel kereste fel: - Fehér doktor, adj nekem valami orvosságot, amitől szívemből eltűnik a harag, a gyűlölet, amitől megváltozik az életem!  

Livingstone felemelte a Szentírást és már-már elkezdte felolvasni az Isten átformáló erejéről szóló részeket, mikor a törzsfőnök félbeszakította: - Nem! Én olyan gyógyszert akarok, amit egyszerűen megeszek, vagy megiszok és minden aljasság és önzés eltűnik belőlem.

Sokan szeretnék ma is, ha ilyen egyszerű lenne az egész. Csak beveszek egy kapszulát, csak elolvasok egy bibliaverset, csak elmondok egy imát, részt veszek egy csendes héten, egy evangélizációs sorozaton… és meghal bennem az ÉN.

S míg így gondolkodom, azon kapom magam nem haladtam semmit előre, sőt… De akkor mi a változás titka?

Azt hiszem, ezt a legszembetűnőbb változáson átesett apostol, Pál fogalmazta meg a legjobban: „szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul és ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata” (Róm.12:1-2)

Azaz sokszor ott hibázzuk el, hogy mi arra koncentrálunk, hogyan feszítsük és öljük meg magunkat, miközben arra kéne inkább törekedni hogyan élhetnénk Jézusért, élő áldozatként azon gondolkodva, ami neki jó.

Így az igazán megváltozott élet nem a bűn legyőzéséről szól, arról, hogy mi a rossz és hogy mit ne tegyek, hanem a krisztusi szeretet folyamatos gyakorlásáról. „a gonoszt jóval győzd meg” (Róm.12:21) gyakorlatáról.

S, ami az ezékieli fejezet jó híre, hogy erre, a jó gyakorlására Isten mindannyiunkat ösztönöz, „Élek én, ezt mondja az Úr Isten, hogy nem gyönyörködöm a hitetlen halálában, hanem hogy a hitetlen megtérjen útjáról és éljen. Térjetek meg, térjetek meg gonosz útaitokról! hiszen miért halnátok meg, oh Izráel háza!?” (Ez.33:11)

Így, pirulák és önsanyargatás helyett ragadjunk meg minden kínálkozó lehetőséget, és „míg időnk van, cselekedjünk jót mindenekkel, kiváltképen pedig a mi hitünknek cselédeivel.” (Gal.6:10)