Jó reggelt! Ideje felébredni!

Vannak emberek, lehet, te is közéjük tartozol, akik szeretnek óracsörgés után még kicsit lustálkodni, szunyókálni. Nincs is ezzel semmi gond, ha nem az utolsó pillanatra állítottad be a jelzőórát. Azonban, ha azonnal ki kell pattannod az ágyból, akkor meg kell tenned!
Pál is erre figyelmeztet az alábbi Igében:

„Mindezt tegyétek meg, mert tudjátok az időt, eljött az óra, hogy az álomból felserkenjünk, mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Az éjszaka elmúlt, a nappal elközelgett. Vessük le azért a sötétség cselekedeteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit.” 
Rómabeliekhez írt levél 13:11-12.

Muszáj felébredni, mert most már tényleg közelebb van hozzánk az üdvösség, mint akkor, amikor hívőkké lettünk. Közelebb, mint tegnap volt. 
Még ha csak a szomszéd országba megyünk is – mondjuk nyaralni – akkor is készülünk az útra. Mennyivel inkább kéne készülnünk arra a hatalmas eseményre, amit a Jelenések könyve így ír le: Eljön a felhőkön és MINDEN szem meglátja őt. 
Hatalmas események szem- és fültanúi lehetünk hamarosan. Rázzuk le hát a megkötöző, álmosító béklyóinkat, nézzünk fel az égre, figyeljük a jeleket és várjuk a mi hamarosan visszaérkező Jézusunkat, aki éppen most, már erősen készülődik, hogy visszajöjjön, és magához vegyen minket, és átadja örök otthonunkat. Ez az igazi reménység, ami éltet minket! Ezért tényleg érdemes felébredni!

Énekeskönyvünk 138-as éneke jutott ma reggel eszembe, mialatt a fenti bibliaszöveget olvastam. Kérlek, ha ismered, dúdolgasd a mai napon, egészen addig, míg szavai elérik szívedet.

Mondd, miért szunnyadsz, hisz vár égi otthon?
Mért nem vagy éber, e hon oly közel?
Ébredj, ó ébredj és ölts lelki fegyvert.
Kelj fel, és mondjad: Ó Jézus jövel!

Mondd, miért szunnyadsz, és alszol ily későn?
Győztesre vár csak a szent jutalom!
Jézusunk nem késik, Ő eljön hamar.
Mondd, hogyan állsz meg majd ama napon?

Félelem tölti el ezreknek szívét,
Mert gyötri lelkük a nagy számadás.
Ó, figyelj, hív téged az égi szózat.
Harc után rád örök megnyugvás vár.

Nézz fel az égre, és várd híven Jézust.
Ádventjét hirdetik már a jelek.
Vigadj és örvendj, hisz Jézusunk jön már.
S Ővele dicsfényben angyalsereg