Lelki feygverzetben

„Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazságszeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, felsaruzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát.”

Efézusbeliekhez írt levél 6. fejezet, 14-16. verseA levél írója Pál, a tökéletes harcost írja körül a 10-20. versig. Ezek a jelképek illetve annak magyarázatai egyenként megtalálhatóak az Ószövetségben. De most együtt szerepelnek. Az egész levélben érezhető, hogy Pál azt szeretné az olvasói tudomására hozni, hogy Isten minden értelmet felülmúló. Olvashatunk tusakodásról. A tusakodás pontosabban birkózást jelent, utalva ezzel a személyes küzdelmekre.

„Álljatok meg tehát”: a hívői élet azzal kezdődik, hogy az ember rájön arra, hogy egyedül semmi. (általánosságnak hangzik, de valójában nehéz a természetünket és az elért eredményeinket alávetni Krisztusnak és Neki adni hálát)
Vannak, akik nagyon szeretnek öltözni, úgyhogy akkor nézzük meg, hogy milyen öltözéke kell legyen, egy Krisztusban hívőnek?! Akár egy római katonának!

Az első fegyver a kereszténynek az igazság. A római katona első kelléke az öv
A második az igazságosság, pontosabban a megigazulás. Akár a katonáknál a mellvért.
A harmadik lelki fegyver a békesség evangéliumának készsége. Ezt Pál a katonák sarujához hasonlítja, hogy a keresztény bátran tudjunk lépni és tudja hirdetni az evangéliumot. A kemény saru lehetővé tette, hogy a kemény terepen is könnyen haladhassanak a katonák.
A negyedik fegyver a hit, amit pajzsként használ a hívő ember.
Ötödik fegyver az üdvösség, melyet, mint sisakot kell felvenni. Úgy is mondhatnánk, hogy ne legyen üdvbizonytalanságunk!
Hatodik fegyver Isten beszéde. Ez az egyetlen támadó fegyver, úgy mint kard. Ahogyan a kardnak is meg van a maga technikája, hogy helyesen és eredményesen tudja forgatni a viselője, úgy az Isten beszédének is megvan a módja, hogy helyesen lehessen azt használni.

Akár a lelki ajándékokat, akár ezeket a fegyverzeteket, kell kérni, hogy mindezeket megkaphassuk.