Aki gyűlölte a hivatását

„Mikor szóltál hozzám, csak úgy ittam szavaidat. Igéd volt szívem öröme, és gyönyörűségem, mert nevedet viselem, Örökkévaló, Seregek Ura és Istene."
Jeremiás próféta könyve 15:16 (EFO)

Voltál úgy már, hogy gyűlölted azt, amit csinálnod kellett? Volt már, hogy utáltál iskolába járni? Érezted már úgy, hogy gyűlölöd a munkádat? Gyomorgörccsel mentél be a tanterembe, vagy a munkahelyedre? Nos, ha igen, akkor Jeremiás próféta könyve tetszene neked.

Jeremiás még gyermek volt, mikor prófétai hivatást bízott rá a Mindenható. Az üzenet, amit közvetítenie kellett, nem volt evangélium, nem volt jó hír. Jeremiásnak egész életében arról kellett prédikálni, hogy jönni fog a babiloni király, Nabukodonozor, és beveszi Jeruzsálemet, porig rombolja a templomot, a palotát, a házakat, elviszi a kincseket és fogságba hurcolja a népet. Senki se hitt neki, az emberek megvetették, sőt ő maga is gyűlölte ezt az üzenetet, mégis mondania kellett, hiszen Isten bízta rá.

Jeremiás őszinte ember volt. Nem rejtette véka alá kétségeit, nem titkolta, hogy gyűlöli azt a hivatást, amelyet Isten helyezett rá: „Jaj anyám, miért is szültél engem? Miért, hogy mindenki velem pöröl, velem vitatkozik? ... miért átkoznak ... minduntalan?” (15:10). Sőt, még azt is nyíltan kifejezi, hogy mérges Istenre, amiért pont őt választotta erre a küldetésre: „Miért nem szűnik fájdalmam, miért nem gyógyul be súlyos sebem? Miért lettél [Isten] számomra olyan, mint a kiszáradt patak? Mint a forrás, amely időnként elapad?” (15:18).

Kevés ember merne ilyen éles kritikát gyakorolni felettesével szemben. Jeremiás azonban nem fél. Ő nem úgy ismerte meg a Mindenhatót, mint egy zsarnok főnököt. Bátran elmeri mondani belső lelki fájdalmait, mert tudja, Isten megérti őt. Ezt a bizalmat pedig azok a gyerekkori élmények határozták meg, amikor először találkozott Isten igéjével: „Mikor szóltál hozzám, csak úgy ittam szavaidat. Igéd volt szívem öröme, és gyönyörűségem” (15:16a, EFO). Olyan pozitív töltetett kapott ő korábban a Mindenhatótól, amely elviselhetővé teszi a jelenlegi nyomorúságát.

Ha neked is eleged van az iskoládból, a munkahelyedből, vagy a szomszédokból, rokonokból, két dolgot tegyél. Először is minden kertelés nélkül mondd el helyzetedet Istennek! Az őszinteséget értékeli Isten. Másrészről pedig keresd a Bibliában azokat az szakaszokat, amelyek Isten szeretetéről beszélnek! Minden válsághelyzet könnyebben átvészelhető, ha tudod és érzed, a Mindenható áll mögötted. Ez volt Jeremiás tapasztalata (15:19-21), és ez lehet a tiéd is.