A Lélek gyümölcse„De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.”
(Galátziabeliekhez írt levél 5. fejezet 22. vers)

Így az őszi betakarítás, a szüret idején az utakat ellepik, sokszor nem kis torlódást okozva a pótkocsis traktorok, kombájnok és egyéb munkagépek. Egy ilyen araszolás közben merengtem el, hogy nem is oly rég, nem gépek, hanem emberek végezték a vetést, az aratást.

Ezáltal biztos jobban értékelték, megbecsülték egyrészt a környezetet, másrészt saját kezük munkájának eredményét. És jobban megértették a Szentírás természetből vett képeit is, úgymint; a magvető, a szőlő metszése, a borsajtó taposása, stb.

Hiszen az aratás, és a szüret különösen sokszor megjelenik a Bibliában, mint az utolsó ítéletnek, mint Jézus visszajövetelének szimbóluma:

„És látám, és íme egy fehér felhő; és a felhőn üle valaki, hasonló az embernek Fiához, a fején arany korona, és a kezében éles sarló. És más angyal jöve ki a templomból, nagy szóval kiáltván annak, aki a felhőn ül: Indítsd a sarlódat és arass; mert a földnek aratni valója megszáradt.” (Jel.14:14-15)

Bizony, nemsokára elérkezik a „nagy szüret”, amikor teljesen nyilvánvalóvá válik, ki milyen életet élt, kit milyen indulat fűtött, ki milyen okból volt hívő, úgymond ki milyen gyümölcsöt érlelt, és „Minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágattatik és tűzre vettetik.” (Máté 7:19)

Ahogy Pál itt a Galata levélben felsorolja: „házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás. Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, visszavonások, pártütések, irigységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók: melyekről előre mondom néktek, amiképpen már ezelőtt is mondottam, hogy akik ilyeneket cselekesznek, Isten országának örökösei nem lesznek.” (Gal.5:19-21)

S ehhez teszi hozzá, „de a Lélek gyümölcse:…”

Bizony szüret van. S nemsokára elérkezik a „nagy szüret”. Rajtad, benned milyen gyümölcs terem? Ha szeretnéd a Lélek gyümölcsét érlelni Jézus arra hív:

„Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: Aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt: mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.” (Ján.15:5)