Szeressétek az öregeket!

„Ha egy özvegyasszonynak gyermekei vagy unokái vannak, ezek tanulják meg, hogy elsősorban a saját házuk népét tiszteljék, és róják le hálájukat szüleik iránt, mert ez kedves Isten előtt. Ha valaki az övéinek, főleg háza népének nem viseli gondját, az megtagadta a hitet, és rosszabb a hitetlennél.” 
1Timóteus 5:4, 8.Szeressétek az öregeket

Nagyon szépen kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.
A reszkető kezű ősz apákat,
A hajlott hátú jó anyákat.
A ráncos és eres kezeket,
Az elszürkült, sápadt szemeket.
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket. 
Simogassátok meg a deres fejeket,
Csókoljátok meg a ráncos kezeket.
Öleljétek meg az öregeket,
Adjatok nekik szeretet. 
Szenvedtek ők már eleget, 
A vigasztalóik ti legyetek.
 
Én nagyon kérlek titeket,
 
Szeressétek az öregeket.

Ne tegyétek őket szűk odúkba
 
Ne rakjátok őket otthonokba. 
Hallgassátok meg a panaszukat, 
Enyhítsétek meg a bánatukat.
 
Legyen hozzájuk szép szavatok, 
Legyen számukra mosolyotok.
 
Én nagyon kérlek titeket, 
Szeressétek az öregeket.

Ők is sokat küzdöttek értetek,
 
Amíg fölnevelkedtetek. 
Fáradtak Ők is eleget,
 
Hogy ti módosabbak legyetek.
 
Ők is elfogadtak titeket, 
Mikor Isten Közéjük ültetett.
 
Azért én kérlek titeket,
 
Szeressétek az öregeket.

Ha majd az örök szeretet
 
Elhívja őket közületek,
 
Ti foglaljátok el helyüket,
 
Mert ti lesztek majd az öregek.
 
S mindazt, mit nekik tettetek,
 
Azt adják nektek a gyerekek.
 
Azért előre intelek titeket,
 
Szeressétek az öregeket.
Óbecsey István