Tudatos döntés a jó mellettEmberi módon szólok a ti testeteknek erőtlensége miatt. Mert amiképpen odaszántátok a ti tagjaitokat a tisztátalanságnak és a hamisságnak szolgáiul a hamisságra: azonképpen szánjátok oda most a ti tagjaitokat szolgáiul az igazságnak a megszentelésre.
(Rómabeliekhez írt levél 6. fejezet 19.vers)

Az egész Rómabeliekhez írt levelet átjárja a törvény és/vagy a kegyelem, a cselekedet és/vagy a hit kérdése körüli bizonytalanság tisztázása. Ugyanis a gyülekezetben két vélemény feszült egymásnak.

Egyrészt voltak, akik azt hangoztatták, hogy a törvényre már nincs szükség, az a zsidóknak adatott. A keresztények nem a törvény, hanem a kegyelem alatt vannak, így csak a hit számít, és így bármit ehetünk, ihatunk…

Másrészt, főként a zsidókból lett keresztények hajlamosak voltak túlhangsúlyozni a törvény funkcióját és már-már az örök élet elnyerését is bizonyos cselekedetek megtételéhez kötötték. (Lásd például: körülmetélés körüli vita: Apcsel. 15:1)

Pál pedig mindkét csoportnak válaszol és helyre rakja a dolgokat: Egyrészt „Mert a törvény cselekedeteiből senki sem igazul meg előtte, hiszen a törvény csak a bűn felismeréséért van.” (Róm. 3:20) S a megigazulás tekintetében „a törvény vége Krisztus minden hívőnek igazságára.” (Róm.10:4)

„Ám a törvény szent, és a parancsolat szent és igaz és jó. Tehát a jó nekem halálom lett-e? Távol legyen: sőt inkább a bűn az, hogy megtessék a bűn, mely a jó által nekem halált szerez…” (Róm.7:12-13)

„Mit mondunk tehát? Megmaradjunk a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? Távol legyen: akik meghaltunk a bűnnek, mi módon élnénk még abban?” (Róm.6:1-2)

Ezért a Krisztusban való élet egy új élet, ahol a krisztusi szeretet törvényéről nemcsak szépen elbeszélgetnek, hanem valósággal látszik a „szeretet által munkálkodó hit” (Gal.5:6)

Ezért bátorít az apostol arra, hogy Krisztus megismerése után legalább olyan lelkesedéssel szolgáljuk Őt, mint azelőtt vágyainknak éltünk. Ezért igyekezzünk megvalósítani Pál felhívását:

„Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki szereti felebarátját, a törvényt betöltötte.” (Róm.13:8)