A szeretet motivációja

„Örökkévaló, elhatároztam: az én részem, hogy engedelmeskedem beszédednek.”
Zsoltárok könyve 119: 57 (EFO)

Mi alapján engedelmeskedik az ember? Mi motivációjának forrása?

Sok ember azért engedelmeskedik valamilyen felsőbb hatalomnak, mert fél tőle. Tipikus példa erre a katonaság. A parancsmegtagadás hadi törvényszékkel jár, ami háborús helyzetben akár halálbüntetéssel is végződhet. A katonák a legtöbb esetben azért engedelmeskednek, mert félnek a büntetéstől.
Épp ilyenek azok a keresztyének, akik a pokoltól való félelem miatt engedelmeskednek Istennek. Azok a lelki vezetők, akik az utolsó ítélettel és a kárhozattal fenyegetik híveiket, gyors engedelmességre bírják az embereket, ugyanakkor boldogtalanná, sőt depresszióssá teszik őket – ez pedig nem Isten szándéka.

Hatalmas energiákat lehet felszabadítani jutalmazással is. Mindenki ismeri ezt a fajta motivációt, ha már kapott fizetésemelést. Óvodásokat arra kértek, hogy játékos logikai feladatokat oldjanak meg. A gyerekek örömmel belefeledkeztek a feladatokba, és mintegy másfél óra alatt mindegyik meg oldotta azokat. Legközelebb két csoportra osztották őket, és az egyik felének cukorkát ígértek, ha megoldják a feladatokat. A jutalmazott csoport sokkal gyorsabban befejezte, míg a többieknek ismét csak másfél óra alatt sikerült végezniük. A harmadik alkalommal ez a rész megint örömmel nekiállt a játékos feladatoknak, és a maguk tempójában, vidáman haladtak benne. A korábban már cukorkával jutalmazott csapatnak azonban semmi kedve nem volt hozzá, és csak a cukorka kilátásba helyezésével voltak hajlandóak újból nekiállni. Amikor egy bizonyos tevékenység esetén a pénzt használják a külső jutalmazás eszközeként, akkor az alanyok elveszítik belső érdeklődésüket a tevékenység iránt.
Ugyan így járnak el azok a lelki vezetők, akik a mennyország jutalmával akarják Isten iránti engedelmességre bírni híveiket. Ugyan ezen a hamis motiváción alapszik az a teológia, miszerint Isten megáldja és meggazdagítja a hozzá hűségeseket. Ezeknél az érdekből engedelmeskedő keresztyéneknél hiányzik a belső motiváció és az Isten iránt bensőséges kapcsolat igénye. A Mindenható nem kapitalista főnök, aki anyaiakban jutalmazza az üzleti partnereit.

A harmadik lehetőség – és erről beszél a 119. zsoltár szerzője – a szeretet motivációja. Csak az engedelmeskedik belső meggyőződésből Istennek, aki tudja és érzi, hogy a Mindenható feltétel nélkül szereti őt. Nem fél tőle, mint egy villámokat szóró büntető bírótól, nem egy kozmikus üzleti partnert lát benne, akinek érdekből engedelmeskedik, hanem meglátja benne azt a mennyei Apát, aki saját fiát adta az emberekért. Az ilyen nem parancsokat teljesít, nem munkahelyi feladatokat old meg a kecsegtető jutalom reményében, hanem felfedezi, az engedelmesség örömét, felfedezi a hálát.

Te miért vagy keresztyén? Félelemből? Érdekből? Vagy netán szeretetből?