Növekedés a kegyelemben

"Az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus, akiből az egész test egybeilleszkedik és összekapcsolódik a különféle ízületek segítségével úgy, hogy minden egyes tagja erejéhez mérten közösen munkálja a test növekedését, hogy épüljön szeretetben."
Pál levele az efézusi gyülekezetnek 4:15-16

Engem sosem zavart gyerekkoromban, hogy a legtöbb hosszúnadrágom lábszárközépig ért, hogy a pulóvereim, ha kinyújtottam a kezem, majdnem rövid ujjúvá váltak, hogy a pólóim állandóan kitűrődtek a nadrágomból. Az már sokkal inkább, mikor a távoli rokonoktól egy zsák ruhát kaptunk, és az összeset föl kellett próbálnom. Kit érdekel, hogy van-e megfelelő öltözetem, amikor egy fontos játékot kellett félbehagynom! Egy teljesen természetes folyamat részese voltam: növekedtem.

Ha Pál Efézusba küldött levelének 4 fejezetét végigolvassuk, akkor két ízben is találkozhatunk a „növekedés” szóval (15-16), továbbá olvashatunk a „test épüléséről” (12, 16), „a kiskorúságból” (14) a „felnőtt-„, vagy „nagykorúságra való eljutásról” (13). Úgy tűnik, Pál a hitben való növekedést az ember testi fejlődéséhez hasonlítja. A keresztyén élet ezek szerint olyan, mint a gyermekkor: folytonos, ugyanakkor rövidtávon alig észrevehető, akaratunkon kívüli növekedésről szól.

Nemrég olvastam, hogy az emberi növekedés 70%-a genetikailag kódolt. Az, hogy 18-20 éves korunkra nagyjából mekkorák leszünk, nem tőlünk függ, hanem a gének által fogantatásunk pillanatában előre meghatározott – vagy mondhatnám azzal a teológiai szóval is, hogy predesztinált. Így van ez a keresztyén életünkbe is. Ha újjászülettünk, a bennünk megfogant lelki élet predesztinálva van arra, hogy növekedjen. Ez nem azért van – ahogy a fizikai életben sem – mert erőlködünk, mert összeszorított fogakkal jók vagyunk, hanem egyszerűen azért, mert a növekedést Isten adja. Ezt teszi a kegyelem.

Ugyanakkor 30%-a a fizikai növekedésnek egyéb tényezők függvénye: megfelelő táplálkozás, rendszeres mozgás, elegendő alvás, valamint – és ez talán a legérdekesebb – egy szeretetteljes, bizalmi környezet. A lelki növekedéshez Pál a következő tényezőket nevezi meg (15-16): az igazsághoz való ragaszkodás, a szeretetben való épülést, illetve a Krisztus-központúság.

Isten megváltott minket, és ezáltal üdvösségünk van. Ugyanakkor el is hívott minket, hogy az általa kapott kegyelem által folyamatosan növekedhessünk. Mindez az Örökkévaló munkája. A mi feladatunk, hogy ezen az úton mindig Krisztusra tekintsünk, ragaszkodjunk a Biblia tanításához, és szeressük az embereket. Talán a mai nap is fogunk nőni egy „lelki tizedmillimétert”.