Evidens


"Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent?"

Róma 8,32

Egyértelműségek és evidenciák. Olyan dolgok ezek, amik mindenki számára természetesek, mert ugyanazt jelentik és mindenki ugyanazt érti alatta. Talán még megkockáztathatjuk, hogy ezeket a dolgokat az unalomig elcsépeljük és elhasználjuk. Természetes, hogy a szülő szereti a gyermekét. Vagy mégsem? Egyértelmű, hogy a gyermekek is szeretik a szüleiket. Vagy mégsem? Evidens, hogy ha kapunk valamit, azért hálásak vagyunk, megtisztelve érezzük magunkat. Vagy mégsem? Olyan érdekessé vállnak ezek az evidens dolgok, ha mögéjük nézünk!
A Biblia ezen szakaszában van egy egyértelműségi lánc (Róma 8,28-32).

1. Természetes, hogy azoknak, akik szeretik az Istent, minden a javukra válik mert Isten természetéből fakad, hogy mindent javukra fordít. Bár mi emberek sokszor kétségbe vonjuk ezt, és a legtöbbször létünk keserű, szenvedésekkel teli oldala miatt - a Szentírás következetesen kitart állítása mellett. Isten a szeretet és kész. Szeret minket, bármilyen nehéz is legyen elfogadni ezt és ha meg akarunk győződni róla, csak keressük Őt, és minden kérdésünkre választ kapunk. De csak akkor, ha valóban Tőle kérdezzük és valóban meg akarjuk hallgatni az Ő válaszait és nem fojtjuk belé a szót, meg sem várva mit mond, arra hivatkozva, hogy számunkra az Ő szava úgy is érthetetlen, meg túl nagy fáradság időt fordítani a nehéz szövegek megértésére.

2. Isten hozzáállása következetes és evidens: Mivel elhívta az övéit, ki is választotta őket egy feladatra, hogy hasonlókká váljanak Jézushoz. Ha elfogadjuk a meghívást, mert meggyőződtünk az Ő hozzánk való szeretetéről, akkor ez a következő nagy kihívás: Legyünk olyanok, mint Jézus! Már bocsánat, de hogy tudnék én olyan lenni? Hiszen nem vagyok Isten, sem Isten fia. Nincs isteni erőm, nem volt mennyei életem és még sorolhatnám... Ez igaz is lehetne, ha nem találkoznánk azzal a ténnyel, hogy Megváltónk emberként sohasem használta az Atyától kapott mennyei hatalmát arra, hogy engedelmes, példaadó, hívő életet éljen itt a földön. Amikor csodát tett, ezt minden esetben mások érdekében gyakorolta. Így nekünk is úgy kell megállnunk a kísértéseinkben, hogy csak hitünkre hagyatkozhatunk. Mivel ez valóban lehetetlen feladat az embernek, azért Isten további két dolgot is tett az emberért.

3. Megigazította, azaz helyreállította őket és meg is dicsőítette, azaz példaképpé tette őket mások számára. Isten tesz és tett minket engedelmesekké és igazakká. Ha kell kicseréli még a szívünket is, engedélyünkkel megváltoztatja még a gondolkodásunkat is, csakhogy célját elérje. Mivel nekünk nincs igaz életünk, Jézus meghalt, hogy az övét nekünk adja. Hiszen evidens, hogy két személy nem élhet egyszerre egy életet. Ezért neki halnia kellett, hogy mi igazak lehessünk Isten előtt. És minden alkalommal, mikor ez elkezd működni az életünkben, megmutatja másoknak is, hogy ők is lássák és értsék mire képes az Isten, ha bennünket, bűnösöket is képes volt megváltoztatni!

4. Miért is tette mindezt értünk? Egy oka volt rá: Krisztus vére által megváltott gyermekeiként tekint ránk és ezért minden ajándékot, ami igazán értékes és fontos, nekünk akar adni. Szeretetet, hűséget, szívességet, szelídséget, megelégedést, jóságot, engedelmességet Így részünkről nem is marad semmi más, csak az elfogadás. Megteszed? Remélem, ez is evidens!