MÁSvilág


"Végezetre, atyámfiai, legyetek erősek az Úrban, és az ő hatalmas erejében. Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben. Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak."
Ef 6,10-12

Hát ki gondolná, hogy ez a "túlzó" kifejezés igaz lehet! Ki gondolná, hogy az ember ellensége nem csupán a másik ember! Épp elég szenvedés van a világunkban az emberi gyarlóságok, az önzés, a szeretetlenség, a kapzsiság és minden emberi gonoszság miatt. Már ezt is soknak érezzük, hogy fel merjük venni ellene a harcot, hogy úgy gondolhassuk, van némi esélyünk. Álmában sem gondolná senki, hogy a filmekből, mesékből ismert túlvilági szörnyek valóban létezhetnek. Gyermekkoromban véltem utoljára, hogy vannak sárkányok, ördögök, hogy léteznek boszorkányok és varázslók és ezekhez a lényekhez bármi közünk is lehet a történetek erkölcsi tanulságain túl is. De amikor Pál ezen sorait olvassuk, a Bibliai Szabadegyetemek reális, megfontolt előadásain képzett elménk megdöbben szavain. Hová lett a józanság, a megfontoltság és miért csöppenünk most hirtelen bele egy középkori világba? Ez lenne a valóság? Igen, valóban az, főleg akkor, ha szigorúan szó szerint értelmezzük a leírtakat. A Biblia szerint is létezik egy másik világ, de ez a világ nagyon is különbözik az általunk elképzelttől. Nézzük csak szép sorjában!
1. A mi világunk és a másvilág ugyan ott és ugyan akkor létezik, nem pedig különböző helyeken és más-más időben.
Számos prófétai könyv tartalmaz utalásokat arra vonatkozólag, hogy a két világ, a miénk és a szellemi világ szoros összefüggésben van egymással történelmi síkon is. Pl. Dániel könyve. A mennyei vagy alvilági lények más-más módon ugyan, de kapcsolatba lépnek az emberrel. Mivel mindkét oldal az emberért küzd, hogy saját oldalára állítsa, végül az ember sorsa azon múlik, hogy miként dönt. Ez azonban nem halála után következik be, hanem ebben az életben! Mivel a két világ szoros kapcsolatban van egymással a jelenben, a sorsunk is most, a jelenben dől el!
2. Pál egy háborúról ír, aminek mi is a részesei vagyunk úgy, hogy az Isten oldalán, mint szövetségesünk oldalán szállunk hadba. Ezért segítséget és nagyon fontos, fegyverzetet kapunk tőle, amire szükségünk is van.
A Biblia szerint ez a háború a jó és a gonosz, vagyis Isten és az ördög között zajlik. Az ember eredetileg Isten oldalán állt, de átcsábították. Majd Isten egy népet kiválasztva folyamatosan küzdött az egész emberiségért. Végül pedig Önmaga jött az ember világába Krisztus által, hogy megértesse velünk szeretetét irántunk. Jézus Krisztus szenvedésében két dolgot is megérthettünk: Mire képes az Isten szeretete értünk és mire képes az ördög gyűlölete, ami képes volt elpusztítani a legtisztább lényt is ezen a földön. Urunk azonban feltámadt és győzött erőszak nélkül, szeretettel. Számunkra azokat a fegyvereket kínálja fel amivel ő maga is megvívta ezt a csatát,hogy mi is győzhessünk, ahogyan Ő.
3. Ebben a háborúban mindkét oldal egy szövetséget hozott létre.
Mennyei segítőtársunk nélkül ugyanis nem tudnánk megvívni az ellenséges gonosz hatalmakkal a harcot. A menny-emberiség szövetséggel áll szemben egy másik, hatalmas szövetség. Ennek a vezetője maga az ördög. Társai a fejedelmek és a hatalmasok, akik a sötétség részéről uralják a világot, valamint egyéb gonosz lelkek. A szövegből az derül ki, hogy olyan nagy a hatalmuk, hogy szinte már az egész világ az övék. A küzdelem is egyenlőtlennek tűnik, mert a frontvonalon az ember áll velük szemben, igaz, Istentől kapott fegyverzetben, míg vele szemben egy teljes haderő tombol. A fegyverek azonban csodálatosak, mert képesek biztosítani az ember győzelmét a gonosz felett, bármilyen hatalmas legyen is az.
4. Ezek a gonosz lelkek nem a mélységben a pokol bugyrában vannak, hanem a magasságban.
Ha a megszokott módon gondolkodunk, hogy az angyalok a mennyből az ördögök pedig a pokolból valók, akkor nem értjük ezt a gondolatot. A Szentírás szerint ugyanis az angyalok és az ördögök is a magasságból valók, csak az utóbbiak lázadásuk és bukásuk miatt vettettek ki onnan. Ez a tény önmagában is bátorító, mert azt jelenti, egyszer már győztek felettük. Isten győzött felettük. A Biblia Krisztust is győztesnek mutatja be. Bár az ördögök is mennyei lények voltak valaha és nagyobbak nálunk, mi is győzhetünk velük szemben, ha a győztes oldalára állunk. Ez az oldal pedig Krisztus Urunké.