A Lélek kiárasztása„És lészen azután, hogy kiöntöm lelkemet minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok; véneitek álmokat álmodnak; ifjaitok pedig látomásokat látnak.”
(Jóel próféta könyve, 2. fejezet 28. vers)

Mondd, gondolkodtál már azon, hogy a Jézus visszatérését megelőző jelek és események felsorolásakor miért ragadunk le a háborúk, éhínségek, földrengések említésénél. Sőt vannak, akik a katasztrófaturistákhoz hasonlóan várják és lesik a szörnyűségeket, a rossz híreket.

Ha valami negatív dolog történik, vagy csak fennáll valami megszorítás lehetősége a gazdasági életben, a politikában, a társadalomban, a természetben, azonnal, mint a végidő jelét küldözgetjük riadóláncban szerteszét: Hallottad?

De mennyivel jobb lenne, ha a körülmények figyelésének kényelmes, passzív várakozását felváltaná a Lélek kiáradására való aktív készülődés. Azaz, hogy figyelmünket, itt és most arra fordítsuk, miként tudnánk Isten kezében mások megmentésének eszközévé lenni, válni.

Hiszen: „Nem lesz kisebb az az erő, amivel Isten az evangélium hatalmas munkáját lezárja, mint amilyennel ezt a munkát elindította. A próféciák, amelyek az evangélium hirdetésének kezdetén a korai eső kiáradásában teljesedtek, a lezárulásakor a késői esőben ismét teljesedni fognak.

Ez a "felüdülés ideje", amelyet Péter apostol előre látott, amikor ezt mondta: "Tartsatok tehát bűnbánatot és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek; hogy eljöjjön az Úrtól a felüdülés ideje, és elküldje Jézust" (Apcs 3:19-20).

Isten szolgái szent lelkesedéstől fénylő arccal sietnek egyik helyről a másikra, hogy hirdessék a menny üzenetét. Az egész földön ezernyi hangon szól majd a figyelmeztetés. Csodálatos dolgok fognak történni. Betegek meggyógyulnak, és a hívők munkáját jelek és csodák kísérik.

Sátán is dolgozik, de hamis csodákkal. Még tüzet is hoz alá az égből az emberek szeme láttára (Jel 13:13). A föld lakóinak el kell dönteniük, ki mellé állnak.

Az üzenet nem annyira érveléssel, mint Isten Lelkének mélységes meggyőzése nyomán fog terjedni. Az érvek már korábban elhangzottak. A magvetés megtörtént, és most a mag ki fog kelni, és termést hoz.” (E.G.White: A nagy küzdelem 523-524.o.)

Engedd, hogy Isten Lelke már ma birtokba vegyen, hogy a megtérés gyümölcsei benned és általad másokban is megteremjenek!