Nemzedékek boldogsága


"A ki az ő tökéletességében jár, igaz ember; boldogok az ő fiai ő utána!" (Károli)
"Feddhetetlenül él az igaz, még a fiai is boldogok lesznek." (Újfordítás)
Példabeszédek 20,7


A divat és a szokások állandóan változnak, de a családi élet alapvető jellemzői, örömei és bánatai mindig ugyanazok maradnak. Ma is vannak hűtlen férjek és cívódó, zsémbes feleségek. Ma is vannak tisztességes családból származó gyermekek, akiknek félresiklik az élete. A Példabeszédek könyve ma is érvényes és időszerű tanácsokat tartalmaz arról, milyen eszközökkel lehet boldog és szilárd családi életet kialakítani, és melyek azok a tényezők, amelyek meghiúsítják azt. 
A Salamon-féle mondások megnyitják az élet dolgaiban járatlanok szemét, a jártasokét pedig még inkább megélesítik.

Ahhoz, hogy jobban megértsük, mit jelentenek ezek a szavak: "tökéletesség", "igaz ember", és hogyan lehetnek majd a gyermekeink is "boldogok" és "igazak", olvassuk el az előző verset is. 

6. vers: A legtöbb ember talál valakit, aki jó hozzá; de hű embert, azt ki találhat? 

"A legtöbb ember szeret dicsekedni. Családjával, munkájával, társadalmi helyzetével, eredményeivel, jócselekedeteivel. Szeretik azt hallani, hogy ők jó emberek, érdemesek arra, hogy Isten megjutalmazza őket. Mert ilyen a bűnös ember: szeret a kegyesség külső leplébe öltözködni, ha meg is veti annak igazi lényegét. 

A farizeusok szerettek azzal hencegni, hogy ők az Úr törvényének igaz követői. Ha jót tettek, azt úgy tették, hogy arról mindenki tudomást szerezzen, és dicsérje őket. Valamit tettek az emberekért, de nem tették meg a legfontosabb dolgot: nem vezették a népet Istenhez. Nem bizonyultak hűségeseknek, mert nem tolmácsolták a rájuk bízott embereknek a jó hírt. Szavaik azt mutatták, hogy ők kegyesek, jók, és hűségesek, de tetteik rácáfoltak erre.

Sok ember nem ismeri a szívét, mert ha igazán ismerné, nem büszkélkedne olyan tulajdonságokkal, amik nem jellemzőek rájuk.
Mert az igazán hűséges ember nagyon ritka, nem terem minden bokorban, ahogy mondani szokták. Szánkkal könnyű valamit mondani, de összhangban kell lennie cselekedeteinkkel is. Hol találunk hát ennek ellenére hűséges embereket? Isten választottai között. 
Vajon te igaz ember vagy? Lehet-e számítani arra, hogy az igazság mellett állsz akkor is, mikor annak megvallása nem kellemes dolog?
 Azt mondod-e az embereknek, amit hallani akarnak, vagy azt, ami a javukat szolgálja, az igazságot? Ha nem vagy hűséges az Igéhez, nem vagy megbízható környezeted számára sem. Hogy akarsz így győzedelmes életet élni?

7.  vers: Aki az ő tökéletességében jár, igaz ember; boldogok az ő fiai ő utána! 

Isten örömét leli az igaz emberben. 
Az Istennel való szövetség nemcsak az istenfélő szülőkre, hanem az ő gyermekeikre is vonatkozik. Nagy megnyugvás és békesség forrása lehet a hívő szülők számára az a tény, hogy Istennek különös gondja van cselekedeteikre. Ahogyan Jonatán szövetséget kötött Dáviddal, úgy kötött velünk szövetséget a Tökéletes Fiú, hogy szeretetét megossza velünk. Ő azt ígéri, hogy ennek a szövetségnek az áldásait nemcsak mi fogjuk élvezni, hanem utódaink isMert az a kegyes légkör, amiben felnőhettek, már maga nagy ajándék, és nagy kiváltság számukra. 

Ezért, szülők, tegyetek meg mindent, hogy az az idő, amit Isten biztosít számotokra arra, hogy gyermekeitekkel megismertessétek az Ő nevét, ne vesszen el, ne kerüljön pazarlás alá!
Használjátok ki az alkalmakat, ha szeretitek Őt, és szeretitek magzataitokat. 
Ha annyira szereted mindkettőjüket, mutasd be Istent bátran nekik. Ne csak szavakkal, hanem életviteleddel is! 
Így fog teljesedni az Ige áldása rajtunk és lesznek gyermekeink is boldogok!"

Pápai Ernő: A bölcsesség ösvényén