Az aranyszájú...

“De ki az, aki bántalmaz titeket, ha buzgón igyekeztek a jóra? De még ha szenvednétek is az igazságért, akkor is boldogok vagytok, a fenyegetéstüktől pedig ne ilyedjetek meg, se meg ne rettenjetek. Ellenben az Urat, Krisztust tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet.”


Péter első levele 3:15

Jóannész Khrüszosztomosz görög egyházatyáról jegyeztek fel egy történetet, mely mindannyiunk tanulságául szolgálhat. 

Egy alkalommal az uralkodó elé állították, aki a következőket mondta neki: 

- Ha kitartasz amellett, hogy keresztény legyél, száműzlek atyád földjéről.

Khrüszosztomosz határozottan válaszolt:

Felség, az egész világ az én Atyám földje, nem tud engem száműzni.

- Akkor elveszem minden vagyonodat! - folytatta az uralkodó.

Ezt sem teheti, - mondta meggyőződéssel az egyházatya, mert az én kincseim a mennyben vannak.

Az uralkodó sem hagyta magát, tovább folytatta:

- Akkor olyan helyre küldelek, ahol egyetlen barátod sem lesz, akivel beszélhetnél. 

Felség ezt sem teheti meg,- jelentette ki határozottan az egyházatya - mert van egy olyan Barátom, aki mindig mellettem van, s aki közelebb áll hozzám, mint egy testvér. Ő maga Jézus Krisztus.


Az uralkodónak már csak egy fegyvere maradt. Így szólt Khrüszosztomoszhoz:

- Akkor elveszem az életedet! 

Bármennyire is félelemetes dolog is volt ez, az egyházatya nem rendült meg. Ugyanolyan meggyőződéssel és hittel mondta:

Azt nem teheti. Az én életem el van rejtve Istenben.
Khrüszosztomosz később az Aranyszájú Szent János nevet kapta. Talán éppen ezért, mert röviden, tömören képes volt megfogalmazni azt, amiben hitt.

Isten üzenete ma reggel, hogy ne rettenjünk meg, ha fenyegetnek bennünket, ne ijedjünk meg, ha nem néznek jó szemmel ránk hitünk miatt, hanem ugyanúgy ragaszkodjunk Krisztushoz, és legyünk készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőlünk a bennünk élő reménységet. 
Legyünk mi is aranyszájúak!