A bogaras lelkész

"Az egészséges beszéd példájának tekintsd, amit éntőlem hallottál, a Krisztus Jézusban való hitben és szeretetben."
Pál második levele Timóteusnak 1:13

Egyszer az utcán összefut két ismerős.
– Hallottam, új lelkészt kaptatok közösségetek – mondja az egyik.
– Igen, így van.
– No és, milyenek az első benyomások?
– Kedves, aranyos – mondja bizonytalanul a másik –, csakhogy…
– Csakhogy…? – húzza fel a szemöldökét az ismerős. – Hát mi baj van vele?
– Meg kell mondanom őszintén, egy kicsit bogaras szegény.
– Bogaras? – csodálkozik a másik. – Hát milyen bogara van neki?
– Az, hogy mindig Jézusról beszél.
Ebben a pillanatban tűnik föl a sarkon a lelkész.
– Itt is van, be is tudlak mutatni neki – mondja mosolyogva a gyülekezeti tag.
A barátságos kézrázás után a kívülálló rögtön a lelkésznek szegezi:
– Hallom, maga kicsit bogaras.
– Bogaras? – lepődik meg a lelkész. – Milyen értelemben?
– A gyülekezeti híve mondta – mutat mentegetőzve az ismerős –, hogy folyton csak Jézusról beszél.
– De hát ember – mondja kissé bosszúsan a lelkész –, ez nem bogarasság! Az életünk legfontosabb dolga, hogy ismerjük-e Jézust. Hiszen ő nem csak egy tanító volt, hanem a világ megváltója. Sőt, az én megváltóm, aki meghalt a bűneimért, hogy nekem örök életem lehessen.
– Látod? – fordul oda a hívő az ismerőséhez. – Már megint kezdi…

Valami ilyesmi lehetett Pállal is. Hiszen a korinthusi gyülekezetnek egy alkalommal ezt írja: „Elhatároztam, hogy minden mást félretéve csakis Jézus Krisztusról fogok nektek beszélni, és róla is úgy, mint aki meghalt a kereszten” (1Korinthus 2:2, EF). Habár ez a magatartás bogarasnak tűnhet egy kívülálló számára, Pál úgy utal erre, mint „az egészséges beszéd példája”.

Ne törődjünk hát mások véleményével! Legyünk mi is éppoly bogarasak, mint Pál!