Tanítványnak lenni!„Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.
János evangéliuma 13. fejezet 35. verse


Azok, akik érdeklődnek Isten iránt, tanítványok szeretnének lenni. De hogyan legyünk jó tanítványok, és egyáltalán ki az, aki tanítvánnyá lehet
A tanítvánnyá válásnak 5 szintje van, és a mai reggeli szövegünk a negyedik szintet említi. Csak a teljesség kedvéért nézzük meg a többit is.
Először is, amikor a tanítványságról beszélünk, ne felejtsük el, hogy amikor Jézus elküldi a tanítványait, hogy tegyenek tanítvánnyé minden népeket, megkeresztelvén őket, majd tanítván őket (Mt. 28,19-20), akkor azt látjuk, hogy a tanítványok között voltak kétkedők is (Mt. 28,17). Tehát, ha úgy éreznénk, hogy van bennünk kételkedés, ez még nem kizáró ok a tanítványságból.

1.   „Nem különb a tanítvány a mesterénél, sem a szolga az ő uránál. Elég a tanítványnak, hogy olyan legyen, mint a mestere, és a szolgának, mint az ura.” (Mt. 10, 24-25)
Ez az első dolog, amit meg kell állapítanunk, és le kell szögeznünk! A tanítványság odaszánást jelent. Odaszánást a tanulás iránt és a Tanító iránt.
2.   „Ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt még a saját lelkét is, az nem lehet az én tanítványom. Ha valaki nem hordozza a maga keresztjét, és nem jön utánam, az nem lehet az én tanítványom… Így tehát, aki közületek nem mond le minden vagyonáról, az nem lehet az én tanítványom.” (Lk. 14,26-27,33)
A tanítvánnyá válás súlyos áldozatokkal jár. Sok lemondással jár, nehéz döntésekkel, de Jézus követésének ára van. Semmi, vagy senki nem választhatja el a tanítványokat a Mestertől. Tekintsük át az életünkben azokat a dolgokat, amik távol tartanak bennünket Istentől!
3.   „Így szólt akkor Jézus azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne: Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok; megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket.” (Jn. 8,31-31)
A tanítványság következő feltétele az, hogy Isten szavát megtartjuk. Nemcsak felületesen követjük Jézust, hanem teljesen. Ha teljesen átadjuk a szívünket Neki, akkor az igazság megszabadít bennünket a hamisságtól és így lehetünk Jézus tanítványai
4.   „Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.(Jn, 13,35).
Ez abszolút bizonyítéka, annak, hogy tanítványok vagyunk. Ha nem szeretettel viszonyulunk egymás iránt, ha szívünkben harag és egyéb dolgok foglalják el a helyet a szeretet helyett, akkor nem lehetünk Krisztus tanítványai.
5.   „Az lesz az én Atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek.(Jn 15,8)
Az utolsó lépése a tanítvánnyá válásnak a gyümölcstermő élet!

Ezeket végigjárva válik valaki Krisztus tanítványává. Ez egy jó mérőeszköze annak, hogy mi melyik szinten, melyik lépcsőfokon állunk. Isten segítsen mindenkit abban, hogy Jézus igazi tanítványává váljon!