Ajándék Istennek


"És szóla az Úr Mózeshez, mondván: Szólj az Izráel fiainak, hogy szedjenek nékem ajándékokat; minden embertől, a kit szíve hajt arra, szedjetek nékem ajándékokat."

2Mózes 25,1-2

Mit tudsz annak adni, akinek mindene megvan? Mit adhatnál annak, akitől te kaptál mindent?

A legtöbben ilyenkor a szüleinkre gondolunk. Igaz, soha nem tudjuk meghálálni azt, amit édesanyánktól és édesapánktól kaptunk. Mégis, van valaki, aki még tőlük is jobban szeretett minket és aki még náluk is többet adott mindannyiunknak! Ő Isten maga. Az Élet Forrása, Teremtők, Alkotónk, Megváltónk, Jótevőnk. Mindent amink van, és mindent amik vagyunk Neki köszönhetünk, ezért hívta Mózes adakozásra a népet, hogy kifejezhessék hálájukat Isten iránt. És vajon mire fordította az Úr az adományokat? A szent sátor felépítésere. Isten hajléka, az Úr lakhelye volt a céladomány. Erre pedig azért volt szükség, hogy Teremtőjük közöttük lakjon.

Amikor Isten ajándékot kér, még akkor is ad és vissza ad. Ad hálát a szívünkbe, megajándékoz jelenlétével, hogy szüntelen biztonságban lakozzunk. Ilyen a mi Megváltónk!