Keresd az Urat!

"Folyamodjatok az Úrhoz, az ő hatalmához, keressétek orcáját szüntelen!"

Krónikák első könyve 16. fejezet 11. verse


Megszívlelendő tanács! Sokszor olyan érdekesen gondolkozunk. Önállóságra törekszünk akkor is, amikor Isten a legjobb tanácsadónk. Olyan tanácsadó, aki mindig a legjobbat szeretné neked! Ahelyett, hogy az Úrhoz folyamodnánk szüntelenül, ahelyett, hogy állandóan keressük Őt, inkább elbújunk előle.

Milyen előnyünk származik belőle, ha Hozzá folyamadunk állandóan?

Az embernek két választása: az egyik az, hogy megelégszik azzal, ami van, vagy elhatározza, hogy fejlődni fog.

Megelégedettség: teljesen bibliai elv, ne akarjak többet attól, mint amennyit Isten adott nekem. Ezzel csak az az egy problémám van, hogy ezt szeretjük értelmezni a szellemi aktivitásunkra is. Elégedettek vagyunk az Úrral való kapcsolat egy bizonyos szintjére. Különböző szinteket határozhatnánk meg. Vannak emberek, akiknek elég csak annyi, hogy tudják, hogy Ő van, létezik stb… Mások elolvassák a bibliát egyszer, mert hozzá tartozik az alapműveltségünkhöz. Megint mások elmennek a nagy ünnepekkor a templomokba, gyülekezetekbe, de vannak olyanok is, akik minden héten részt vesznek istentiszteleten. Teljesen mindegy, hogy az Istenhez fűződő kapcsolatunk melyik szinten áll, ha nem akarjuk, hogy ez még szorosabb legyen, akkor elkezdünk visszafele fejlődni!

Az Istennel való kapcsolatot nem jellemezheti a stagnálás. Technikailag ez azt jelenti, hogy növekedés van, vagy csökkenés. Ha a kettő közül választani lehet, akkor én a magam részéről kizárólagosan a gyarapodását választanám, annál is inkább, mert tudom, hogyha Istennel járok, keresem Őt, bevonom a döntéseimbe, akkor az életem jobb irányba fog haladni. Ezek nem csak elpocsékolta szavak akarnak lenni, általános közhelyeket puffogtatva, hanem olyan döntési helyzet, amelyben hogyha helyesen döntünk az életminőségünk változni fog. Isten segítsen mindnyájunkat!