Jézus a Szabadító

"Fiút fog szülni, akit nevezz el Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből."

Máté evangéliuma 1:21

Jézus tiszta ruhába öltöztet, hogy ne kelljen szégyenkeznünk:

"Azután megmutatta nekem Jósua főpapot, aki az ÚR angyala előtt állt, meg a Sátánt, aki jobb keze felől állt, és vádolta őt. Az ÚR angyala pedig ezt mondta a Sátánnak: Dorgáljon meg téged az ÚR, Sátán, aki Jeruzsálemet kiválasztotta! Hát nem tűzből kiragadott üszkös fadarab ez? Jósua ugyanis piszkos ruhába öltözve állt az angyal előtt. Azután ezt mondta az angyal az előtte állóknak: Vegyétek le róla a piszkos ruhát! Neki pedig ezt mondta: Nézd! Elvettem a bűnödet, és díszes ruhába öltöztetlek téged. Majd így szólt: Tegyetek a fejére tiszta süveget! Akkor tiszta süveget tettek a fejére, és tiszta ruhába öltöztették, miközben az ÚR angyala ott állt." (Zakariás 3:1-5)

Segít, hogy ne vétkezzünk:

"Egy szívet adok majd nekik, és új lelket adok beléjük, eltávolítom testükből a kőszívet, és hússzívet adok nekik, hogy rendelkezéseim szerint éljenek, törvényeimet megtartsák és teljesítsék. Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek." (Ezékiel 11:19-20)

Kegyelmes és megbocsát:

"Hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember! Térjen az ÚRhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani." (Ésaiás 55:7)

Nem a bűneink szerint bánik velünk:

"Láttam útjait, mégis meggyógyítom és vezetem őt. Vigasztalással fizetek neki és gyászolóinak." (Ésaiás 57:18)

Végül pedig minden bűnnek az emlékét örökre eltörli:

"Azon a napon nem kell szégyenkezned tetteid miatt, melyekkel vétkeztél ellenem." (Zofóniás 3:11)

Jézus megszületett, hogy kigyógyítson örökre és maradandóan a bűn betegségéből! Igényeljük ma, hogy ne legyen hiábavaló az ajándéka!