szombat, november 21, 2015

Egy tábla csokoládé"Ne dobjátok el hát bizodalmatokat, melynek nagy jutalma van."

Zsidókhoz írt levél 10.35

Jó pár évvel ezelőtt hallottam egy történetet arról, hogy mi emberek mennyire rövidtávra tervezünk:

A tudósok bementek egy középiskolába azzal a szándékkal, hogy megvizsgálják mennyire motiválhatók a tanulók a jutalmazással. Amikor bementek egy osztályba a következőt mondták:
"- Egy választást kínálunk ma nektek. Mindenki kaphat tőlünk most egy tábla csokoládét, amit azonnal megehet, ha akar, de haza is viheti, ha úgy gondolja. Aki viszont úgy dönt, hogy nem kéri most a csokit, az később, amikor végez az iskolával, ezer dollárt fog kapni. Hogyan döntötök?"
A diákok 99 százaléka az édességet választotta. Amikor megkérdezték tőlük, hogy miért, azt válaszolták, hogy nem bíznak abban, hogy valóban megkapnák az 1000 dollárt az érettségi után.

Természetesen sok összetevője lehet ennek a döntésnek. Lehetséges, hogy a pillanatnyi biztos jutalom csábítóbb volt a jövőbeli bizonytalan ígéretnél. Mivel a diákok látták a csokoládékat, a számukra felajánlott összeget viszont nem, úgy gondolták, hogy biztos, ami biztos. De az is lehetséges, hogy teljesen megbízhatatlannak tartották a kérdezőket. A bizalmon nagyon sok múlik.

Egy keresztény embert az is megkülönböztet másoktól, hogyha választania kell, akkor az Isten által felajánlott jutalomra tekint a világunkban található, pillanatnyi örömök helyett. De ez nem mindig ilyen egyszerű. Ugyanis az életünk során számtalanszor visszatér a kísértés, hogy a könnyebb utat válasszuk az azonnali jutalom reményében. Nem tudom mikor éltél át hasonló kísértést, de szeretném felhívni arra a figyelmedet, amivel téged is támogatni akar itt Isten Szava. Őrizd meg hitedet mert...!

1. Krisztus vére lehetővé tette számunkra, hogy bármikor beszélhessünk az Atyával. (19. vers) Beléphessünk arra a helyre, ahová bűnös sohasem léphetett.
2. Megváltónk élő úttá változott a mi számunkra, hogy ezt megtehessük. (20. vers) Odaszánta, elkötelezte magát arra, hogy mindenkit, aki hallgat rá célba fog juttatni.
3. Mint a mi Papunk, támogat minket közbenjárásával. (21. vers) Soha el nem fordul tőlünk.

péntek, november 20, 2015

Hangya

„Eredj a hangyához, te rest, figyeld meg útjait és légy bölcs. Bár nincs vezére, elöljárója vagy ura, nyáron mégis megszerzi kenyerét, aratáskor összegyűjti eledelét.” 
Példabeszédek könyve 6:6-8.

Két szélsőség között mozog az aktivitási skála: Vagy agyon hajszolják magukat az emberek, mert még ezt is meg amazt is el szeretnék érni – a másik véglet meg: -
majd csak lesz valahogy! És ölbe tett kézzel várnak a sült galambra. Te hol állsz ezen a skálán? Ma reggel azt üzeni az Úr, hogy még egy egyszerű hangyától is tanulhatunk. Szorgalmat, kitartást, bátorságot, előrelátást. Gondolkozz, és javíts ott, ahol életedben erre szükség van. De légy ebben kitartó, előrelátó és tántoríthatatlan.


szerda, november 18, 2015

Gyűlölet és szeretet

"A gyűlölet viszályt teremt, de minden hűtlenséget eltakar a szeretet."
Példabeszédek könyve 10:12

Antoine felesége péntek este úgy döntött, elmegy a koncertre, ő pedig vállalta, otthon marad, hogy vigyázzon 17 hónapos fiukra. A búcsúzás pillanatában még nem tudták, hogy utoljára látták egymást. Aznap este gyűlölettel átitatott huszonéves férfiak rontottak be a koncertterembe, és sortüzet nyitottak. Ennek a fanatikus haragnak esett áldozatul Antoine felesége is.

Ki fékezi meg a világunkban ezt a féktelenül föltörő gyűlöletet? Mikor lesz már vége az értelmetlen viszálykodásnak? Kinél szakad meg végre a gyűlölet ördögi köre?

Antoine hétfőn a következő nyílt levelet intézte felesége ismeretlen gyilkosának a facebookon:

„Láttam őt ma reggel, végre, megannyi várakozással töltött éjjel és nappal után. Ugyanolyan gyönyörű volt, mint mikor péntek este elment, olyan gyönyörű, mikor őrülten szerelmes lettem belé több mint 12 évvel ezelőtt. Persze elpusztít a gyász, megadom neked ezt az apró győzelmet, de ez csak rövid gyász lesz. Tudom, hogy Ő minden egyes nap velünk lesz majd és megtaláljuk újra egymást a szabad lelkek paradicsomában, ahova te soha nem juthatsz be.

Ketten vagyunk, a fiam és én, de erősebbek vagyunk a világ összes hadseregénél. Minden esetre, nincs több időm, amit rád pazarolhatnék, vissza kell mennem Melvilhez, aki épp a délutáni szunyókálásból ébred. Ő még csak 17 hónapos, úgy eszi meg a falatokat, mint bármely nap, és utána úgy fogunk játszani, mint minden nap, élete minden egyes napján ez a kisfiú dühíteni fog titeket a boldogságával és a szabadságával. Mert az ő gyűlöletét sem kaphatod meg soha.”

Gyűlöletnek nem a viszont-gyűlölet a megoldása, hanem a szeretet. Erre tanít a Példabeszédek könyve, erre tanít Jézus, és erre tanít most Antoine is.

Te vagy a kiválasztott!„Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket.”
(Péter első levele 2. fejezet 9. vers)

Igen, kiválasztott vagy! Félsz elhinni? Félsz kimondani? Miért? Mert olyan sokan visszaéltek, visszaélnek kiválasztottságukkal? Mert úgy értelmezik, hogy ezáltal olyan kiváltságokban részesülnek, melyekkel legálisan leigázhatnak és megalázhatnak másokat?

S valóban, oly sokan vannak, személyek, csoportok, egyházak, akik önmagukat egyedül igaznak, és üdvözítőnek állítják be. Önző tetteiket azzal magyarázzák, hogy őket Isten felruházta annak eldöntésére, hogy mi helyes, mi helytelen és egyedül ők tudják helyesen értelmezni az írásokat.

Pedig a kiválasztottság nem kiváltság, hanem küldetés. Ahogy Péter írja; annak a csodának hirdetése, bemutatása, amit Isten tett érted, benned. Igen, kiválasztott vagy! Nem azért, mert jobb, szebb, tökéletesebb lennél, mint más, hanem mivel szeretett téged az Úr.

Ezt erősíti meg Jézus szava, mikor azt mondta, az akkor még értetlen és hitetlen tizenkettőnek, hogy: „Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek.” (Ján.15:16)

Ez a gyümölcstermés, „a szolgálat nemcsak prédikálásból áll. Azok is szolgálnak, akik megkönnyítik a betegek és szenvedők helyzetét; akik segítséget nyújtanak a szükségben levőknek; akik a vigasztalás szavait mondják el az elcsüggedteknek és a kishitűeknek.

Közel és távol egyaránt vannak olyan lelkek, akikre nyomasztólag hat bűntudatuk. Nem a nehézség, a gürcölés, vagy a szegénység az, ami lealjasítja az embert, hanem a vétek és a bűnös cselekedet. Ez tesz bennünket nyugtalanná és elégedetlenné. Krisztusnak olyan szolgákra van szüksége, akik megpróbálnak a bűntől megbetegedett lelkeken segíteni.” (E.G.White, Jézus élete 727.o.)

Igen, kiválasztott vagy! Mégpedig arra, hogy miután végigolvastad e sorokat, menj el és te is hasonlóképp cselekedj!

kedd, november 17, 2015

Az örökkévaló országA Felséges szentjeinek a népéé lesz az ég alatt minden ország királyi uralma, hatalma és nagysága. Ez a királyi uralom örök uralom lesz, neki szolgál majd és neki engedelmeskedik minden hatalom.
Dániel könyvének 7. fejezete 27. verse


Igazán idilli képet fest elénk Dániel próféta. Azok, akik Krisztus oldalán állnak valamennyien várják ezt a pillanatot. Ez a befejezés.
Abban különbözik a Biblia a többi olvasmánytól, hogy nem tart bennünket kétségek között. Elmondja azt, hogy mi vár ránk, mi fog történni és mi lesz mindennek a vége. Miközben az emberek többsége aggodalommal kutatja a jövőt, az Isten ihletett szava üzenetet küld a 21. század lakosai számára, hogy egy királyi uralom örökké fog tartani. Nemzetek, és különböző hatalmak próbálnak egységet teremteni, és eközben folyik a harc a nagyhatalmak között, hogy ezt az egységet ki tarthatná fent.

Vajon lehet-e egységet teremteni? Igen, lehet! Csak nem hosszan tartó egységet. Dániel könyvének 3. fejezetében is egy egység megteremtésére irányuló eseményről találhatunk leírást.

Óh, mennyivel különbözik az Isten elgondolása a mienktől. Bárcsak megérthetnénk, hogy az Ő országa sokkal különb lesz bármelyiknél. Bárcsak sokan megérthetnénk ezt.

Ma az egyik bevásárlóközpontban ácsorogtam úgy másfél két órát. Talán ismerős az érzés, amikor kezünkben a sorszámmal a kijelzőt figyeljük várva, hogy mikor szólítanak bennünket. az én számom a 765-ös volt. nézem a kijelzőt, és már a 764-es után joggal vártam, hogy sorra kerüljek. De elkezdték hívni a kétszásokat, meg a négyszázasokat… Egyre látványosabban szorongattam a ezemben lévő számot, jelezve azt, hogy a hétszásoknak kellene következni. Kívánságom félig teljesült. Mostanáig sem értem, hogy, de a 764-es után a 766-os következett… még egy jó fél órát kellett várjak, mire ezután sorra kerültem. Mérgelődtem egy kicsit, de rájöttem semmi értelme, inkább elkezdek „dolgozni”. Kezdtem emberekkel beszélgetni, ki miért van itt, mennyi időt szánt erre az ügyintézésre stb… Nem is kicsit, megfájdult a szívem. Mennyi ember nem ismeri Krisztust. Mennyien itt vagyunk és türelmetlenkedünk… és igen, én is türelmetlenkedtem, de az Úr újból megtanított arra, hogy minden időt ki kell használni arra, hogy embereket az Ő országába segítsünk!

Áldott ez a munka- embereket Isten országába segíteni!

hétfő, november 16, 2015

Más juhok, más akolban

"Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valók: azokat is vezetnem kell, és hallgatni is fognak a hangomra: és akkor lesz egy nyáj, egy pásztor."

János evangéliuma 10:16

Az Úrnak lehetőleg egyetlen nyája legyen. Természetesen pont az, ahol én vagyok. Nekem ne kelljen megváltoznom, ne kelljen új formákat megszoknom, az akol legyen pont olyan, ahogyan nekem kényelmes és nekem tetszik. Más juhokat lehessen kisebbnek, jelentéktelenebbnek, nem fontosnak tartani, magamat egyre inkább mindenkinél előrébbvalónak, nélkülözhetetlennek, olyannak látni, aki nélkül nem lesz megtartva az örökélet.

Jézus van olyan nyája, akikről mások is tudják, hogy ők Jézushoz tartoznak, de van olyan nyája is, akiket most nem látunk. Akik mellett elmegyünk az utcán, mert nem gondoljuk róluk,hogy nekik is kell Isten, hogy szeretnének örökké élni, de nem ismerik oda az utat.

Itt nem arról szól az Írás, hogy Istennek lenne olyan terve, hogy eggyéolvasztatja az egyházakat, hogy legyen egy közös akol, hanem egy nyájról beszél, ahol mindenki hallgatni fog Jézus hangjára. Egy olyan közösségről van szó, ahol a szomjas szívű embereket érdekli Jézus hangja, megértik és engedelmeskednek is Neki. Jézus hangját felismerik és meg tudják különböztetni a hamisítványoktól.

A Pásztor megvan: meghalt a kereszten értünk és feltámadt a halálból és nemsokára visszajön, hogy magához vegye azokat, akik ismerik a hangját. A nyája egyik része látszik, a másik még nem, de az idők végén az Egy Pásztor egyetlen nyájban egyesíti az Övéit. Addig egyetlen igazán fontos dolgunk van: megismerni a Pásztort, hogy bármit mond, felismerjük a hangját...

vasárnap, november 15, 2015

Ne add fel!


„Férfiak! Úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte, hogy a víz fürdőjével az ige által megtisztítva megszentelje; így állítja maga elé az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt vagy ránc vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és feddhetetlen legyen. Hasonlóképpen a férfiak is szeressék a feleségüket, mint a saját testüket. Aki szereti a feleségét, az önmagát szereti.”
Pál levele az efezusiakhoz 5:25-28 


Tudom, nem mindig olyan könnyű szeretni. Sőt, van, hogy egyenesen kihívás ezt az utat választani, és úgy tűnik, sokkal egyszerűbb lenne rövidre zárni a dolgot, és kilépni a kapcsolatból. Mert a szeretet bátorságot követel és áldozattal jár. A szeretet akkor is ad, amikor nem kap cserébe semmit. A szeretet elfogad és értékel annak, aki vagy és olyannak, amilyen vagy. A szeretet figyel, tudja, mikor kell hallgatni, és mikor van ideje a szólásnak. A szeretet átölel, amikor szükséged van rá. A szeretet nem emlékeztet a múlt bukásaira. A szeretet nem adja fel. 

Ma reggel Isten erre a szeretetre hív téged. Legyél férj, vagy feleség, mindkettőtök hivatása legyen ez a szeretet. Annyian válnak el, és annyian élnek borzalmas párkapcsolatban. De te ne add fel! Legyél bátor, és merj szeretni akkor is, amikor a másik nem partner, amikor neked kell megtenni a ki tudja hányadik első lépést! 

Szeress, mert Krisztus már jóval előtted ezt tette! Ne add fel, mert Krisztus sem adja fel egyikőnkkel kapcsolatban sem! Hozz áldozatot, mert Krisztus saját magát áldozta fel érted! Ne sajnáld önmagadat, idődet, energiádat, anyagi javaidat, képességeidet, ha a társadról van szó! Add neki a legtöbbet, legjobbat önmagadból! 

Mától fogva kövesd Krisztus példáját a házasságodban! Válaszd a szeretet útját, és ne félj megtapasztalni a vele járó áldásokat!