péntek, január 09, 2015

Irányváltás


Hogy adja meg néktek az Ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az Ő Lelke által a belső emberben. Hogy lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetekben. A szeretetben meggyökerezvén és alapot vevén, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága az Isten jóvoltának, És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felül haladó szeretetét, hogy ekképen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig.”
Efézus 3:16-19

Megmutatni, hogy ki vagyok én. Megismertetni magam a világgal, hogy észre vegyenek, hogy szeressenek. Sok ember vágya ez. Megosztani az értékeinket másokkal, megosztani a gondolatainkat, vágyainkat, nézetünket, hogy jobbá legyen a világ. Nem kevés nyitottság, emberszeretet, tolerancia és hit kell hozzá. Hit önmagunkban. Hogy amit adni akarunk az jó. De valóban így van ez? Vajon mi, keresztények, hogyan tesszük ezt? Öt lépés vezet a célig és nem elég annyit mondanunk, hogy helyesen és jól kell ismernünk a Biblia üzenetét.
1.      Megerősödni a belső emberben.
„Mindenkiben van valami jó. Tudom, hogy ott legbelül még lakozik valami jó!” – Minden bizonnyal ismerjük ezeket a kifejezéseket, de értjük is teljesen? Mert, ha mindezt kijelentjük, akkor el kell ismernünk a gonosz létezését is. El kell fogadnunk, hogy életünk során állandó döntéseket hozunk, mindig választunk a helyes és a helytelen között. A Biblia szerint a jó választásához segítségre van szükségünk, az Isten vezetésére. Akkor erősödünk meg erkölcsileg, akkor tudunk majd helyes döntéseket hozni, ha Isten Lelkének vezetésére hallgatunk. Az engedelmességünk által pedig erősödni fogunk a jóra való készségünkben.
2.      Krisztus otthonává válni.
Ha egy háztartásban élsz valakivel, legyen az családtag, vagy barát, nagymértékben meghatározza az életviteled, gondolkodásod. Ha nem csak a házadba, de a szívedbe is befogadod, akkor még inkább. Jézus Krisztus egy ilyen komoly kapcsolatba szeretne lépni velünk, ami hit által lehetséges is. A Szentírás szerint mi mindannyian az Ő otthonává válhatunk, vagyis képesek vagyunk arra, hogy a legőszintébb, közvetlen kapcsolatban éljünk Vele. Ahogy szeretteink, Úgy Isten is szeretne a legmeghatározóbb személy lenni az életünkben. Minden csak azon múlik, hogy mély kapcsolatot ápolunk-e vele?
3.      Meggyökerezni, megalapozódni a szeretetben.
Ahogyan egy növény élete, azon múlik, mennyire mélyre képes engedni gyökereit, hogy minden körülmények között elérje megfelelő táplálékát; és ahogyan egy ház sorsa azon múlik, hogy milyen alapokon áll, úgy múlik a mi jövőnk azon, hogy milyen alapelv vezet bennünket. „Isten a szeretet.” (1Jn 4,8) Így a mi vezérelvünk sem lehet más. De ebben gyökerezni úgy, hogy semmilyen körülmény se zökkenthessen ki, nem egyszerű. Ahogy a növényt edzik az időjárás viszontagságai, úgy edzik a próbák nehézségei a szeretet képességét bennünk. Megtanuljuk szeretni azokat, akiket nem könnyű, azért, hogy végül Isten eszközei lehessünk minden esetben.
4.      Megérteni Isten jóságát.
Ha próbáltál már valakivel egy hullámhosszra hangolódni, tudod, ez sem egyszerű feladat. A megértés mindenkor akadályok leküzdését jelenti. A Biblia szerint Isten jóságos, de az átlagembernek ezer felvetése van ezzel kapcsolatban, ami valahogy, így kezdődik: Igen, de akkor miért…? Ezekre a kérdésekre válaszokat kell adnunk! Ez pedig fáradságos munkával, kutatással jár. De ne aggódjunk, mert mindenre van kielégítő válasz.
5.      Megismerni Krisztus szeretetét.
Az ismeret több a megértésnél, mert magában foglalja a tapasztalást. Más érteni, hogy Isten az Ő Fia által megmentett engem, és megint más megtapasztalni azt. A megértés általános, közvetett, sokszor távolságtartó. Az ismeret, a megtapasztalás közvetlen, közeli, személyes élmény. Sokan tudták, hogy kicsoda a Názáreti, sokan látták a csodáit, hallották beszédét, de valójában csak kevesen ismerték Őt. Tanítványai szerint nem Rajta múlt mindez, sőt. Ő kész volt mindenkit közel engedni magához, vágyott is erre, csak mi emberek maradtunk távol. Nem tudjuk megérteni, megismerni Krisztus szeretetét, ha nem engedjük közel magunkhoz! Ahhoz, hogy teljessé váljunk, ahhoz, hogy újra épek legyünk, hagynunk kell, hogy megérintsen minket!

Semmiképpen!


János 6:37.
Ma reggel megakadt a szemem ezen a szón, hogy „semmiképpen”. Sátán szeretné elhitetni veled, hogy
-          Annyira jó vagy, neked nincs szükséged holmi gyerekes Krisztushoz-fordulásra. Te egy kemény férfi vagy nő vagy, a saját erődből fel tudtál jutni oda, ahol vagy, minek neked ez a szentimentális vallásoskodás? Ez csak öregasszonyoknak való, akik már nem tudnak mit kezdeni az életükkel és csak ájtatoskodnak.
-          Vagy: Csak nem gondolod, hogy Isten elfogad téged ilyen bűnösen? Nem veszed észre, hányszor elestél? Nem tudsz te már megállni a saját lábadon! Te már régen elveszítettél mindent. Ilyen bűnökkel terhelten akarsz te Istenhez menni? No, ne viccelj már! A hatalmas Isten nem tűri, nem szíveli el a bűnt!
Az IGAZSÁG viszont az, hogy aki Jézushoz jön, akármilyen bűnöktől terhelten, vagy akármilyen múlttal, legyen az jó vagy rossz – Ő azt az embert SEMMIKÉPPEN nem taszítja el. Csupán azt kéri, hogy hátizsákodat, ami jócselekedeteiddel, bűneiddel, éneddel van tele, rakd le lábaihoz, és engedd, hogy ő töltse be életedet.
Több évig jártam fegyházba, ahol az elítélteknek Istenről beszéltem. Ezek az emberek egytől egyig valami igen nagy bűnt követtek el és legtöbben életfogytiglani ítéletet kaptak. Egy alkalommal a lenti éneket tanultuk meg. Az egyik rab román állampolgár volt és csak pár szót tudott magyarul. Neki mindig kikerestem a román bibliából azt a szakaszt, amit éppen tanultunk, ő olvasta, mialatt én beszéltem a szakaszról. Amikor ezt az éneket tanultuk, megfogta őt az ének dallama, és egyetlen szó érdekelte: Mit jelent, hogy nem taszítalak el? Felálltam, őt is felállítottam, és ellöktem magamtól, közben mérgesen és fenyegetően néztem rá. Aztán kézzel-lábbal elmagyaráztam, hogy Isten soha nem taszít el magától, nem néz ránk haragosan és elutasítóan. Emberek igen, de ő soha. Ez a kemény rab megértette és elsírta magát. Nos, hát ilyen a mi Istenünk. Aki Hozzá jön, azt soha, semmiképpen nem taszítja el.
https://www.youtube.com/watch?v=TDyR1UuXzUg

Ne félj, mert megváltottalak,
Neveden szólítottalak,
Karjaimba zártalak,
Örökre enyém vagy. 

Viruló réteken át
Hűs forrás felé vezetlek,
Pásztorod vagyok,
Elveszni senkit sem hagyok
Karom feléd tárom, kiárad áldásom;
Nem rejtőzöm el,
Szívem a szívednek felel,
Amikor úgy érzed, nyomaszt az élet.

Ne félj, mert megváltottalak,
Neveden szólítottalak,
Karjaimba zártalak,
Örökre enyém vagy. 

Nem taszítalak el, amikor vétkezel,
Irgalmat lelsz a szívemben,
Örök feléd a hűségem,
Amerre jársz védlek, nyomodba lépek.
Nem rejtőzöm el, szeretetlángom átölel,
Ne félj, ha éjben jársz, hidd, hogy a fény vár rád!


Ne félj, mert megváltottalak,
Neveden szólítottalak,
Karjaimba zártalak,
Örökre enyém vagy. 
csütörtök, január 08, 2015

A mennyei apa szeretet

„Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya, nem könyörül-e méhe gyermekén? De ha ő meg is feledkeznék, én akkor sem feledkezem meg rólad!”
Ézsaiás könyve 49:15

Olvastam egyszer egy hátborzongató történetet. 1992-ben esett meg az angliai Liverpool egyik külvárosában. Két tizenéves fiú, Rober és Jon elcsaltak egy hároméves kisfiút, James Bulgert,
a metrósínekhez vezették, és egy óvatlan pillanatban belökték a szerelvény elé, majd gyorsan távoztak a helyszínről. A kisfiú halála megrázta az egész várost. A rendőrség hamar ráakadt Robertre és Jonra, és mint gyanúsítottat hallgatták ki őket. A két fiú természetesen mindent tagadott, ők nem ismerték az áldozatot, abban az időben nem is tartózkodtak abban a városrészben, sőt aznap egymással sem találkoztak, és így tovább. A fiúk állításai azonban valahogy nem illettek össze. Ekkor Robert apja, aki szintén jelen volt a tárgyaláson, arra kérte a bíróságot, had beszéljen négyszemközt a fiával. Kivezették őket egy külön szobába, és mikor csak ketten voltak, az apa fia vállára tette a kezét, és a következőket mondta: „Robert, fiam! Tudd meg, hogy bármit tettél is, én, az édesapád, akkor is nagyon szeretlek!” Robert visszatért a terembe, és egyszerűen vallott: „Én öltem meg James Bulgert.”

Bármilyen döbbenetes, Robert apjának a szeretete ott van minden apa – vagy legalább is a legtöbb apa – szívében. Mi apák, feltétel nélkül szeretjük gyermekeinket. Ezen még az sem változtat, ha fiúnk, vagy lányunk valami rosszat tesz, vagy élete rossz irányba halad. Ez – ahogyan a fönti történet mutatja – akkor is érvényes, ha gyermekünk bűnözővé válik.

Erről – sőt, még ennél is mélyebb – szeretetről beszél Ézsaiás, amikor az Isten emberhez fűződő viszonyát mutatja be. Akár mit is tettünk, akár milyen múltunk van, akár mit rejtegetünk, ő szeret minket. Ha egy kicsit is magunkhoz engedjük a Mindenhatónak ezt a szeretetét, akkor az átformálja életünket. Megtehetjük ez már ma reggel is…

szerda, január 07, 2015

Isten munkája bennünk


„Titeket is, kik hajdan elidegenültek és ellenségek valátok gonosz cselekedetekben gyönyörködő értelmetek miatt, most mégis megbékéltetett. Az Ő emberi testében a halál által, hogy mint szenteket, tisztákat és feddhetetleneket állasson titeket Ő maga elé.”
 (Kolossebeliekhez írt levél 1. fejezet 21-22. vers)

Volt egyszer egy ember, aki nagyon szerette volna meghallgatni Spurgeon, a híres prédikátor igehirdetését, de nem volt lehetősége elmenni, így megkérte barátját, a sarki boltost, hogy menjen el helyette, figyeljen és majd számoljon be a hallottakról.

Ám mikor másnap találkoztak, az illető arra a kérdésre, hogy miről volt szó a következő mondattal válaszolt: Arra nem emlékszem miről beszélt, de ahogy hazaértem a hamis súlyokat, amiket eddig használtam azt bedobtam a Temzébe.

Ilyen az, amikor szívünkben Isten munkája célt ér. Nem tudjuk hogyan, nem tudjuk pontosan meghatározni, milyen úton, kiket, vagy mit használt fel. Csak azt érezzük, hogy szeretnénk még közelebb kerülni Őhozzá, majd azon kapjuk magunkat, hogy megváltozott az értékrendünk és az életünk.

Jézus Nikodémusnak úgy magyarázta: „A szél fú, a hová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod honnan jő és hová megy: így van mindenki, aki Lélektől született.” (Ján.3:8)

„Valaki által, aki éppoly láthatatlan, mint a szél, Krisztus folytonosan munkálkodik a szívben. Lassan-lassan, talán az ember számára észrevétlen, a kapott benyomások a lelket Krisztus felé vonják.

Ilyen élményeket kaphat az ember, ha Róla elmélkedik, olvassa a Szentírást, vagy egy prédikátortól élőszóban hallgatja az igét. Egyszerre csak, amikor a Szentlélek határozottabban kérlel, a lélek boldogan adja át magát Jézusnak.

Bár maga a szél láthatatlan, de hatásai láthatók, érezhetők. Ugyanígy nyilvánvalóvá válik a Lélek szívben történő munkálkodása az olyan ember cselekedeteiben, aki átérezte a megmentő erőt.

Amikor Isten Lelke átveszi az uralmat a szív felett, átalakítja az életet. Az ember elveti a bűnös gondolatokat, lemond a gonosz cselekedetekről; szeretet, alázatosság és béke lép a harag, irigység és összeférhetetlenség helyébe. A bánatból öröm lesz, az arcon égi fény tükröződik.” (E.G. White: Jézus élete, 134.o.)

Ma reggel arra bíztatlak, Isten benned végbemenő munkálkodásának ne a mikéntjét akard megérteni, hanem belátva annak szükségszerűségét, mondd el te is:

„Ímé én vétekben fogantattam, és bűnben melengetett engem az anyám. Ímé te az igazságban gyönyörködöl, amely a vesékben van, és bensőmben bölcsességre tanítasz engem. Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek; moss meg engemet, és fehérebb leszek a hónál.” (Zsolt.51:7-9)

kedd, január 06, 2015

A kegyelem ingyen van!„Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által.
Pál levele a Rómabeliekhez 3. fejezet 24. vers


Mindannyian vétkezünk, és híjával találtatnánk, ha nem lenne Jézus Krisztus, aki megigazít bennünket, méghozzá ingyen kegyelméből. Egy olyan világban élünk, ahol szinte már a levegőért is fizetni kell. Nehezen lehet olyat találni, amikor valaki valamit csupán azért tesz, hogy a másiknak jobb legyen.

Jézus egy csodás ajándékban részesít minket. Emlékezzünk meg a megváltás eseményéről, ami újra azt bizonyítja, hogy mennyire szereti  Isten az embert. Hány és hány olyan eset volt az életünkben amikor Isten utánunk nyúlt és megmentett a bajból? Cserébe ezért nem vár el fizetséget. Azt hiszem ezzel most nem mondtam semmi újat. Annyiszor mondogatjuk ezt: „Jézus ingyen kegyelméből ad”, és „megváltott minket bűneinktől”.

Én most veszek egy nagy levegőt itt a számítógép előtt és elhatározom, hogy őszintén kiírom magamból azt, amit gondolok és szívem minden jó szándékával teszem ezt. Véleményem szerint sokan nem értik, és talán én magam sem értem mi az, hogy Jézus megváltott bűneinktől és ingyen kegyelméből ad nekünk, és igazgat bennünket. Biztosan nem csak engem, hanem másokat is érnek nehéz helyzetek. Ilyenkor az ember szélesre tárt karokkal várja a szabadítást, ami vagy jön, vagy még várni kell rá. (egy biztos, jönni fog, csak lehet, hogy nem akkor, amikor mi szeretnénk.)

Hányan vagyunk, akik várják azt, hogy Isten helyreigazítson bennünket a bűneinktől? Mi csak a jutalmat akarjuk. A helyre igazítás folyamatát nem akarjuk. Megérteni, és átérezni a megváltást nem akarjuk.

Megváltottnak lenni, mit jelent számodra kedves olvasó? Kérlek, gondolkozz rajta. Várni Isten helyre igazítását ingyen kegyelméből. Kérlek, gondolj néha erre ma. Köszönöm, hogy elolvastad jelentéktelen gondolataimat, és imádsággal kérem az Urat, hogy áldásait árassza ki rád!

hétfő, január 05, 2015

A megigazulás útja

"Vegyétek tehát tudomásul, atyámfiai, férfiak, hogy őáltala hirdetjük nektek a bűnök bocsánatát, és mindabból, amiből Mózes törvénye által nem igazulhattatok meg, őáltala mindenki megigazul, aki hisz."

Apostolok cselekedetei 13:38-39

Elég csak hinni és nincs szükség a törvényre? Elég silány magyarázat egy bíróság előtt gyilkosság, vagy lopás esetén. 

Mivel Jézus megtartotta, nekünk már nincs szükségünk rá? Attól, hogy az apám törvénytisztelő állampolgár, engem nem ment meg a büntetés alól, ha törvénybe ütközőt tennék.

Mivel Jézus megtartotta a törvényt, Isten eltörölte, mert nincs többet szükség rá? Ha eltörölhető lett volna, akkor miért nem tette meg Isten Jézus halála előtt legkésőbb egy órával, hogy Jézusnak ne kelljen meghalnia? Talán azért, mert a törvény nem eltörölhető, még Isten Maga sem törli el a saját Maga által hozott törvényeket. Ha eltörölné, ezzel jelezné, hogy nem gondolta át minden oldalát a törvénybe iktatás előtt. A törvény nem törölhető el, mert tökéletes.

Nem a törvénnyel van a gond. A baj ott kezdődött, hogy az emberiség bűnös lett. A bűnt Isten gyűlöli, mert tudja, hogy mit okoz - ahogyan mi is gyűlöljük a halálos betegségeket, például a rákot. De ezzel egyidőben az embereket szeretné megmenteni az örök haláltól.

A gond nem a törvénnyel, hanem a hozzá való viszonyunkkal van. Ha nem tartjuk meg, zavar, mert tudjuk, hogy kötelező, de mi nem lehetünk igazak, mert elmarasztal. Ha figyelmen kívül hagyjuk, szintén zavaró, mert földi törvényszékek is emlékeztetnek rá, hogy érvényben van.

Megigazulni - ez a legnagyobb szükségletünk. A legnagyobb problémája az emberiségnek a bűnökkel való viszonya. A legégetőbb szükségünk a bűnbocsánat - Isten előtt tisztán megállni. A sorrend nem a törvény megtartásával kezdődik, hanem a Jézussal való kapcsolattal. Ha ismered Jézust, tudod, hogy mit tett értünk, soha többet nem lesz kérdés, hogy az Ő uralmát választva, az Ő szabályai szerint akarj élni.

A Menny legnagyobb ajándéka Jézus volt. Nála nagyobbat nem lehet elképzelni az egész Univerzumban. Isten Fia a saját örökkévaló életét adta oda váltságul minden egyes emberért, hogy bárki ezt elfogadva örök életet élhessen Isten uralma alatt. Az Atyának, Fia odaáldozásával az volt a célja, hogy mindenki megismerje ezt a végtelen Ajándékot. Ha nem kellene a törvényt megtartanunk Jézus halála után, az Ő áldozata válna semmissé. De mivel a törvény iránti kötelezettségünk ugyanakkora, mint Jézus ideje előtt, ezért mindenki az összes erejével szükséges, hogy Jézusba kapaszkodjon, az egyedüli Reménységünkbe, Aki a Benne való hitért örök életet ígért. Nem ment fel a törvény hatálya alól, de lehetőséget ad a Benne való hit révén az Ő tökéletességét megkapni. Mivel csak Istennél van esély ebben a kegyelemben részesülni, ezért az Ő mindent látó szeme előtt lehetetlenség megjátszani magunkat. Könnyűnek tűnik azt mondani, hogy hiszek, de ezt Isten Előtt tudni kell bizonyítani. Itt pedig a törvény követelményei mutatják, hogy mennyire volt igazi a hitünk.

vasárnap, január 04, 2015

Sokadszorra is boldog új évet!

„Mert aki engem megtalál, az életet találja meg, és kegyelmet nyer az Úrtól. De aki vétkezik ellenem, magának árt, gyűlölőim mind a halált szeretik.”
Példabeszédek könyve 8:35-36

Hirtelen rád szakadt 2015. Egy új év, új kihívások a láthatáron, szívedben új fogadalmak kimondva, kimondatlanul. Le kellene fogyni, vagy épp az ellenkezője. El kellene kezdeni rendszeresen sportolni, többet olvasni, kevesebbet kávézni, vagy épp felhagyni vele, elhagyni néhány rossz tulajdonságot, több időt tölteni a családdal, barátokkal, egészségesebben táplálkozni... a sort pedig folytathatnád a végtelenségig, és olyan könnyű mindent holnap elkezdeni. 

Mert te is szeretnél egy jobb évet a tavalyinál, még ha hozzávetőlegesen jó is volt. Szeretnél fejlődni, növekedni, mert ember vagy, és Valaki egyszer beléd rejtette ezt a tulajdonságot. Egy jó tulajdonságot, a változás utáni vágyat. Már csak tenni is kell érte. 

És ténylegesen mitől is lesz jobb 2015, mint az elmúlt évek? Mitől leszel sikeresebb, egészségesebb, jobb ember? Mitől fogsz jobban élni, mint tavaly vagy azelőtt? Mert azzal, hogy megfogadsz valamit, még nem lesz jobb. Persze, teljesíteni is kell. De mit keresel egyáltalán a fogadalmakkal? Mire van igazán szükséged? Hol van 2015 kulcsa? 

Ma reggel Isten sokkal többre hív, mint egy egyszerű újévi fogadalomra, amit már 2-án reggel inkább elfelejtesz. Ma reggel Ő a kettőtök kapcsolatára szeretné figyelmedet irányítani, hiszen itt van a kulcsa a jobb évnek. Keresd Őt, az Ő társaságát! Vedd a fáradtságot minden nap, nyisd ki a Bibliádat, és olvasd, mit üzen benne neked! Szólítsd meg Őt imában, és várd is meg a Tőle jövő választ! 

Az Istennel való kapcsolatban rejlik az igazi boldogság, mindennek az értelme, az alapja, a nagybetűs ÉLET. Ha Őt megtalálod, akkor minden a tiéd, élj akármilyen körülmények között, legyenek akár anyagi vagy szociális hiányaid, gazdagnak fogod magad mondani, hiszen élni fogsz végre igazán. 

Hát keresd Őt minden nap! Legyen 2015 a kettőtök kapcsolatának éve! Legyen a kalandok, tapasztalatok, növekedés és fejlődés éve Isten oldalán. Ennél többet és jobbat nem is kívánhatnék neked.