Örök dicsőség!A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen.
Péter első levele 5. fejezet 10-11. verseA mai nappal megkezdtük a 2015-ös év utolsó hónapját. Nem is lehetne szebb gondolatokkal indítani a reggelt, mint amit a Szentírásból meríthetünk. Olvashatunk itt az ígéretről, amit az Isten ígért meg számunkra. Ma szeretném, hogy ne bújjunk el a többes szám rejtekében, igenis érezzük magunkénak a megszólítást. A minden kegyelem Istene, aki elhívott téged…

Jó tudni azt, hogy milyen jutalom vár. Sokan indulnak különböző versenyeken azért, hogy a jutalmat megszerezzék, és vele együtt a nevük is megemlítést érdemeljen. Az életpályán haladva a legjobb ajándék, amit kaphatunk, az Istentől származik. Vágyunk különböző tárgyak után (láttam néhány videót, hogy emberek mit képesek megtenni azért, hogy bizonyos tárgyak a birtokukba kerülhessen), de ezek nem adhatják a valódi megoldást, nem ezek a valódi ajándékok.


Ahogy ezen az életpályán haladunk sokszor rossz dolgokat látunk. Látunk fájdalmat, könnyeket, megtört hitű embereket. A „rossz” mindig azt akarja, hogy ne közeledjünk az Isten felé, de Ő megtart, ha hiszünk és bízunk benne. Azt mondja ez a bibliavers, hogy egy rövid ideig kell csak a szenvedést elviselnünk, és utána jön a jutalom. Nincs már sok hátra, hogy a jutalmunkat megláthassuk, de addig is kitartónak és állhatatosnak kell lenni.

A legjobb kiképzést kapjuk ezen az úton. Ő felkészít és megerősít bennünket, hogy ne maradjunk le róla! Senki nem akar róla lemaradni igaz? Annyi vallásos ember van, vagyis nagyon sokan felveszik az Isten nevét a szájukra, nagyon sokan hisznek az Isten létezésében, kezdjük el komolyan gondolni azt, hogy a kapcsolatunkat helyre állítjuk Vele, mert a legnagyobb támogatást tőle kapjuk az ő végtelen kegyelméből!