Lélek szerint élni„Ha Lélek szerint élünk, Lélek szerint is járjunk. Ne legyünk hiú dicsőség kívánók, egymást ingerlők, egymásra irigykedők.”
(Galatabeliekhez írt levél 5. fejezet 25-26. vers)

Az internet világában biztos sokan ismerik Bódis Miklós hátszegi református lelkipásztor igehirdetéseit. Az egyik prédikációjában arról beszélt, hogy nem érti a Szentlelket. Mert a munkatársai és az egyháztagjai közül is egyik a másik után azzal kereste fel:

Kedves Bódis testvér, elköszönni jöttem. Tudod a Lélek arra hív, hogy menjek Angliába. Vagy a másik; engem meg arra indít, hogy költözzek Németországba.

Bizony, érthetetlen a Szentlélek! – mondta Bódis testvér – Hogy mindenkit Angliába, meg Németországba hív, és senkit sem indít Moldvába, Ukrajnába, Bulgáriába…

Sajnos, sokan vagyunk így. Mikor saját vágyaink megvalósítását Isten Igéjéből kilopott idézetekkel akarjuk legalizálni. Vagy, mikor tudjuk, hogy mit kéne csinálni, mivel kéne többet foglalkozni, de „hát mindenki így csinálja”, „hát valahogy meg kell élnem”, „hát miért pont én csináljam” – sorjáznak a kifogások.

Pedig, ha Isten országába szeretnénk eljutni, nem mindegy, hogy a lélek, azaz benső érzéseink, vagy elgondolásaink szerint cselekszünk, vagy hagyjuk, engedjük, sőt kérjük, hogy a LÉLEK vezessen minket.

Ismert kijelentés Jézus részéről: „Nem minden, a ki ezt mondja nékem: Uram! Uram! megyen be a mennyek országába; hanem aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát. Sokan mondják majd nékem ama napon: Uram! Uram! nem a te nevedben prófétáltunk-é, és nem a te nevedben űztünk-é ördögöket, és nem cselekedtünk-é sok hatalmas dolgot a te nevedben?” (Máté 7:21-22)

Mert ki kérte ezt tőlük? Ki indította őket erre? Milyen lélek befolyása alatt voltak? S ahogy Jézus itt a hegyibeszédben, Pál a Galata levélben szintén arról ír, hogy a gyümölcsökről lehet megismerni a LÉLEK által vezetett embert. Ezek a gyümölcsök: „szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.” (Gal.5:22)

Így mielőtt végigfuttatod gondolatban a mai nap teendőit, kérd Isten Lelkét: Szentlélek! Kérlek, adj jó gondolatokat a mai napra, segíts, hogy minden munkámban meglátszódjon, hogy Hozzád tartozom. Nyiss ajtót, ott, amerre mennem kell. És zárd be azon lehetőségeket, - bármilyen kedvesek is legyenek nekem, - amelyek eltávolítanának Tőled. Ámen.

„Akiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai.” (Róm.8:14)