Te vagy a kiválasztott!„Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket.”
(Péter első levele 2. fejezet 9. vers)

Igen, kiválasztott vagy! Félsz elhinni? Félsz kimondani? Miért? Mert olyan sokan visszaéltek, visszaélnek kiválasztottságukkal? Mert úgy értelmezik, hogy ezáltal olyan kiváltságokban részesülnek, melyekkel legálisan leigázhatnak és megalázhatnak másokat?

S valóban, oly sokan vannak, személyek, csoportok, egyházak, akik önmagukat egyedül igaznak, és üdvözítőnek állítják be. Önző tetteiket azzal magyarázzák, hogy őket Isten felruházta annak eldöntésére, hogy mi helyes, mi helytelen és egyedül ők tudják helyesen értelmezni az írásokat.

Pedig a kiválasztottság nem kiváltság, hanem küldetés. Ahogy Péter írja; annak a csodának hirdetése, bemutatása, amit Isten tett érted, benned. Igen, kiválasztott vagy! Nem azért, mert jobb, szebb, tökéletesebb lennél, mint más, hanem mivel szeretett téged az Úr.

Ezt erősíti meg Jézus szava, mikor azt mondta, az akkor még értetlen és hitetlen tizenkettőnek, hogy: „Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek.” (Ján.15:16)

Ez a gyümölcstermés, „a szolgálat nemcsak prédikálásból áll. Azok is szolgálnak, akik megkönnyítik a betegek és szenvedők helyzetét; akik segítséget nyújtanak a szükségben levőknek; akik a vigasztalás szavait mondják el az elcsüggedteknek és a kishitűeknek.

Közel és távol egyaránt vannak olyan lelkek, akikre nyomasztólag hat bűntudatuk. Nem a nehézség, a gürcölés, vagy a szegénység az, ami lealjasítja az embert, hanem a vétek és a bűnös cselekedet. Ez tesz bennünket nyugtalanná és elégedetlenné. Krisztusnak olyan szolgákra van szüksége, akik megpróbálnak a bűntől megbetegedett lelkeken segíteni.” (E.G.White, Jézus élete 727.o.)

Igen, kiválasztott vagy! Mégpedig arra, hogy miután végigolvastad e sorokat, menj el és te is hasonlóképp cselekedj!