Isten igéje minden háztartásban

"Ha eljutott hozzám igéd, én élvezettel forgattam a számban, igéd vidámságot szerzett nekem és szívbeli örömöt, hiszen rólad neveztek el engem, Uram, Seregek Istene."
Jeremiás 15:16

Mary Jones 10 éves volt, amikor megfogant benne a vágy, hogy egy Bibliát vásároljon. Csakhogy akkoriban, a 18. század végén csak nagyon kevés wales-i Biblia létezett, és azok is igen drágák voltak. Mary 6 éven keresztül gyűjtötte a pénzt. A céltudatos lány 1800 tavaszán egy kora reggeli órában indult útnak, hogy szülővárosától (Bala) a 40 km-re levő nagyvárosban Bibliát vásároljon. Mezítláb tette meg a nagy távolságot, nehogy új cipője tönkremenjen. Thomas Charles, a metodista lelkész azonban szomorúan közölte vele, hogy jelenleg nincsen eladó Bibliája. Mary elkeseredve sírva fakadt. "Akkor hiába gyűjtöttem 6 éven á? Akkor hiába tettem meg 40 km-t?" - mondta magában. A kislány története azonban meghatotta a lelkészt, így inkább egy másnak már odaígért példányt adott neki.

Néhány hónap múlva egy lelkészértekezleten fölszólalt Thomas, és elmesélte Mary esetét, arra szólítva föl a jelenlevőket, hogy valahogy segítsenek abban, hogy minél több háztartásban legyen legalább egy Biblia. Ennek hatására alapították meg a Brit Bibliatársulatot, amely célul tűzte ki, hogy minél nagyobb számban, minél olcsóbban nyomtassanak Bibliákat.

Mary számára öröm volt Isten igéje. És Mary öröme olyan nagy hatást gyakorolt a világra, hogy ma neki köszönhetjük, hogy Isten szava ott lehet minden háztartásban. Vajon nekünk is ekkora örömet jelent Isten igéje?