A szombat jele

"És adám nékik szombataimat is, hogy legyenek jegyül köztem és ő közöttök; hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr, az ő megszentelőjök."


Ezékiel 20:12


Nem kell sokezer kilométert utazni, hogy részünk lehessen benne. Nem feljegyzések segítégével vizsgálhatjuk meg, hanem időben érkezik el hozzánk minden 7. napon. Ha várjuk, ha nem, eljön hozzánk és pontosan 24 óráig vendégeskedik nálunk.

Szombatnak hívják. Isten különleges módon, a kész teremtés után adta az emberiségnek pihenőül és a Vele való örök kapcsolat jeleként. A Teremtő alkotó hatalmának és megszentelő munkájának örökkévaló ünnepe.

PIERRE ABÉLARD: SZOMBAT ESTI HIMNUSZ

Óh milyek s mekkorák
azok a szombatok,
mikkel az ég örök
udvara zeng s ragyog!
Törteknek pihenés,
bátraknak jutalom.
Isten lesz minden, és
mindenben Ő honol.
Ott fogad igazi
szent Jeruzsálemünk,
ahol a Béke lesz
örökös örömünk;
ahol a tény előtt
nem fut az epedés,
s nem lesz a vágy különb,
mint a teljesedés.
Mily király, mily udvar,
micsoda palota,
mily béke, nyugalom,
boldogság vár oda:
mondják el majd azok,
akik már élvezik,
ha tudják mondani
úgy ahogy érezik!
Mi pedig lelkünket
emeljük azalatt
s vágyaink mind e szent
hon felé szálljanak,
hogy Jeruzsálembe
Babilonból vidám
szívvel térjünk meg a
számkivetés után.
Ott minden bús tehert
levetve boldogan
Sionnak énekét
daloljuk gondtalan,
s malasztodért örök
hálákat zeng Neked,
mi Urunk, Királyunk,
üdvözült nemzeted!

Mert ott a szombatot
új szombat váltja fel,
szombatolók örök
ünnepe nem fogy el,
s nem érik végüket
az ujjongó dalok,
amiket harsogunk
mink és az angyalok.