Biztonság az Alkotónál!„És a Jákóbnak maradéka olyan lészen a sok nép között, mint az Úrtól való harmat, mint a zápor a fűnek, mely nem emberben reménykedik, és nem bízik embernek fiaiban.
Mikeás próféta könyve 5. fejezet 7. verseCsodálatos szavak ezek! Az Úrtól van mindez! Mi is Izraelhez számítunk. Isten így szól hozzánk: "Megáldalak téged… és áldás leszel" (1Móz 12,2). Az első tanítványokról, és mindenkiről, aki hisz benne, Krisztus ezt mondja Igéje által: "Én azt a dicsőséget, amelyet nékem adtál, őnékik adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen mi egy vagyunk: én őbennük, és te énbennem, hogy tökéletesen eggyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amiként engem szerettél" (Jn. 17,22-23).

A világ Teremtője úgy szereti azokat, akik az Ő szolgálatára szentelik magukat, ahogyan saját Fiát szereti, hiszen Isten az Ő fiaivá és leányaivá fogad bennünket. Kell-e ennél több nekünk! Én azt hiszem, hogy ez minden, amire csak vágyhatunk. Számos ígérete van egy eljövendő országról, de már most is találkozhatunk a Mindenható Isten csodálatos áldásával és kegyelmével. Pompás ajándékokkal vagyunk elhalmozva. A földtől annyi jót kapunk, pedig mi magunk keveset teszünk érte, vagy inkább többet teszünk azért, hogy rongáljuk és pusztítsuk.

Isten azt szeretné, hogyha fényesítenénk jellemünket, és ezt csak úgy tudjuk megtenni, hogyha elfogadjuk azt, hogy Ő szeretne minket megváltoztatni. De hogyan is tudok megváltozni? Állandó kérdés, és ez vezet bennünket egy belső feszültséghez. Amikor bemegyek egy könyvesboltba önsegítő könyvek tömegeit találom. Elgondolkoztam azon, hogy vajon miért kell ennyi a piacra? Nyílván, azért mert van igény az emberekben a változásra. És ez nem rossz dolog, mert mindenki változni szeretne és még az Isten is azt szeretné, hogy változzunk. Természetesen egy egészséges gondolkodású ember mindig pozitív irányba akar változni.

Csak úgy tudok megváltozni, ha elfogadom Isten akaratát, és hagyom, hogy ő formáljon, és alakítson engem. Lássuk meg azt a sok-sok jót, amelyet kapunk tőle, lássuk azt, hogy mire akar megtanítani bennünket, mert az amit Ő szeretne veled tenni, az mindenképpen előnyödre fog válni. Hagyjuk, hogy az Isten vezesse életünket és az Úr megáld!