Szeressétek az Urat!

"Szeressétek az URat, ti hívei mind! Az állhatatosokat megtartja az ÚR, de kamatostul megfizet a gőgösöknek. Legyetek erősek és bátor szívűek mind, akik az ÚRban reménykedtek!"

Zsoltárok könyve 31:24-25

Szeressétek az Urat

- mert megteremtett,
- mert még meg sem teremtett, már készen állt az a terv, amelyben lefektette, hogy a bűnös ember ne maradjon örökké a bűneiben, hanem legyen lehetősége az örök éltre - mégis
- mert Önmagát ajánlotta fel áldozatul az emberiség bűnéért,
- mert nem csak megígérte, hogy jön, hanem itt járt, élt, meghalt, feltámadt és visszament a mennybe,
- mert nemsokára újra eljön, hogy Magához vegye azokat, akik szeretik Őt és  engedelmeskednek Neki,
- mert lakásul alkotta ezt a Földet nekünk,
- mert még az özönvíz és hatezer éves bűntörténet nyomai ellenére a Földön még mindig találhatók csodaszép helyek,
- mert hatalmas életerővel ajándékozta meg az embert,
- mert meghallgatja a szívből mondott imádságokat,
- mert megismerteti velünk a Bibliából az igazságot,
- mert nem a mi bűneink, hanem a nagy kegyelme szerint bánik velünk,
- mert megígérte, hogy ha elkezdte bennünk a jót, el is végzi Jézus eljövetelére, ha együttműködünk Vele
- mert nem hibázik,
- mert nem enged vég nélkül szenvedni,
- mert apróbb és nagyobb csodákat élhetünk át,
- mert nem égeti örökké a bűnösöket a végítéletben bűneik miatt,
- mert szenvedés nélküli alvás a halálunk, 
- mert lesz feltámadás,
- mert igazságosan ítél,
- mert törvényt adott, hogy megtudjuk, milyen szabályokkal bír az Ő Királysága,
- mert örök életet ad mindenkinek, Aki Hozzá hűséges marad...