Mivel mérik a hitet?

A hosszúságot méterben, kilométerben, az időt percben, órában, a súlyt grammban, kilogrammban, az erőt Newton-ban, a nyomást Pascal-ban, a térfogatot literben mérik. De miben mérik a hitet?
Volt egyszer egy asszony. Messze földön lakott, de oda, a pogányok közé is eljutott a nagy gyógyító híre, aki képes minden beteget meggyógyítani. Végignézett drága kislányán, aki egészen pici kora óta a gonosz hatalmában volt, őrjöngött, földhöz vágta magát, egyszóval ön- és közveszélyes volt. Mi lenne, ha fölkeresné ezt a Gyógyítót – gondolkodott ez az önfeláldozó édesanya. De mi lesz, ha visszautasít, hisz nem vagyok az ő népe közül való? Hosszú volt az út, volt ideje a válaszokon töprengeni. Végre, odaért. Szíve a torkában kalimpált, amikor előadta kérését: Uram, Dávidnak fia, könyörülj rajtam. Drága kislányomat kegyetlenül gyötri az ördög, és tudom, hogy Te meg tudod gyógyítani! Semmi válasz! Mintha Jézus nem is hallotta volna a kérést. Az asszony ismétel. Kicsit hangosabban. Válasz továbbra sincs. Már a tanítványok kezdenek idegesek lenni. Uram, küldd el ezt az asszonyt, minek kiabál itt ennyire.  Jézus válasza lesújtó a nő számára: Csak Izrael házának elveszett juhaihoz küldettem. Ezt viszont mintha az asszony meg sem hallotta volna, egyre közelebb merészkedett, és könyörögni kezdett. Akkor Jézus azt mondta neki: nem jó a fiak kenyerét elvenni és a kutyáknak dobni. No, erre a válaszra és fogadtatásra biztosan nem készült föl. Mégis, érdekes módon, azonnal készen van a válasszal. Igen Uram. Valóban nem jó és nem is szabad a fiak kenyerét elvenni, de azért az asztal alatt kuporgó kutyák is csak kapnak a morzsákból, ami lehullik, nem? Elfogadom, hogy pogány kutya vagyok. Nem sértődöm meg. De legalább a morzsákból, ami a zsidók számára gazdagon terített asztalról lehullik, legalább ezekből a morzsákból hadd részesüljek én és a családom.
Jézus válasza: Asszony! Nagy a te hited! Legyen neked a te akaratod szerint! És leánya meggyógyult attól a pillanattól fogva. Máté evangéliuma 15. rész 28. vers.

Most már érted, hogy milyen mértékegységgel mérik a hitet?