Bölcs leszel!Íme, én megtanítalak benneteket azokra a rendelkezésekre és törvényekre, amelyeket Istenem, az Úr parancsolt meg nekem. Azok szerint cselekedjetek azon a földön, ahova bementek, hogy birtokba vegyétek. Tartsátok meg és teljesítsétek azokat, mert ezáltal lesztek bölcsek és értelmesek a népek szemében. Ha meghallják mindezeket a rendelkezéseket, ezt mondják majd: Bizony, bölcs és értelmes nép ez a nagy nemzet!
Mózes ötödik könyve 4. fejezet 5-6. verse


Mózes a törvény megtartására inti a népet. Vannak a történelemnek nagy alakjai, de be kell látnunk, hogy Mózes közöttük volt. Amikor mondanak valamit, annak mindig súlya van, tisztelet övezi és elfogadás. Mózes, amikor megszólal, akkor nagyon jól tudja a nép, hogy Isten üzenetét közvetíti. Ha így van, akkor pedig érdemes rá odafigyelni.

Nem engedhetjük meg, hogy ha valami fontos üzenet érkezik, akkor nem figyelünk oda rá. Egy ember számára az a legtisztább, ha figyelmét arra fordítja, aki közvetít.

Az alap beállítottságunk olyan, hogy valamit csak akkor teszünk meg, ha abból bizonyos előnyünk származik. A fenti versekben is találunk előnyöket. Mik is ezek? Ha megtartjátok azokat a törvényeket és parancsolatokat, amelyeket az Úr adott, akkor bölcsek és értelmesek lesztek más szemében. Ha lehetne kérni valamit, akkor mit kérnénk? Nagy házat, menő autót, gazdagságot? Bölcs lehetsz úgy, hogy Isten parancsolatait követed, akkor mindezek megvalósulnak! Mindenképpen ez az, amit követni kell!

Az Isten parancsolataival kapcsolatban sokan úgy gondolkoznak, hogy az a régi időkben élő embereknek szól, a mai társadalomra már más szabályok vonatkoznak. Ha ezen elgondolkozunk, láthatjuk, hogy ez egy téves megállapítás lenne, hiszen az Isten törvénye azt mutatja meg, hogy hogyan lehetünk szabadok. Az Istenbe vetett hit az embert szabaddá teszi, és a szabadság érzését élheti meg mindenki, aki az ő törvényét és parancsolatait megtartja.