Isten beszéde„Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait.”
(Zsidókhoz írt levél 4. fejezet 12. vers.)

1876. szeptember 19-én két polgárháborús tiszt utazott az Indianapolisi vonaton. Egyikük Robert G. Ingersoll ezredes, agnosztikus gondolkodó és közismert szónok, másikuk Lew Wallace generális, ügyvéd, politikus és Új-Mexikó tartomány kormányzója.

A hosszú út alatt sok mindenről beszélgettek, többek közt a kereszténység értelmetlen voltáról, melynek különösen Ingersoll ezredes volt szószólója. S az utazás során egy különös javaslatot is tett Wallace-nak; „Ön egy intelligens ember – mondta – miért nem ír egy könyvet, amiben bebizonyítja, hogy a kereszténység emberi kitaláció és hogy Jézus egy nem létező személy?! Ez lenne csak igazán szenzáció!

Lew Wallace örömmel fogadta útitársa ötletét. Valósággal el volt ragadtatva a gondolattól, hogy híres legyen, így nagy lelkesedéssel látott neki a munkának.

Éveken át gyűjtötte a háttér-információkat, többször átolvasta az evangéliumokat és a Bibliát, sőt már négy fejezetet megírt, amikor egy szép napon villámcsapásként hasított bele a felismerés; hogy Jézus Krisztus valóban élt.

Aztán arról is meggyőződött, hogy ez a Jézus több volt, mint csupán egy valaha élt történelmi személy. Majd 50 évesen, életében először térdelt le, hogy imádkozzon.

Arra kérte Jézus Krisztust, Isten fiát, hogy bocsássa meg hitetlenségét, életének addigi eltékozolt éveit. Majd elfogadva Jézust személyes Megváltójaként, elhatározta, hogy átírja könyvének meglévő fejezeteit.

Így született meg az 1880. november 12-én a Harper & Brothers kiadó által közétett, világszerte bestsellerként ismert novella; a Ben-Hur.

Mely annak bizonyítéka, hogy Isten szava csodálatos módon ma is képes megváltoztatni a bűnös emberi természetet és megtörni a legkeményebb emberi szívet.

Így boruljunk együtt Teremtőnk lábaihoz:

Az igazság útját választottam… Taníts meg Uram a te rendeléseidnek útjára, hogy megőrizzem azt mindvégig. Oktass, hogy megőrizzem a te törvényedet, és megtartsam azt teljes szívemből.” (Zsolt.119:30-34)