Mivel járuljunk Isten elé?

„Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr! Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben.”
Mikeás próféta könyve 6:8

– „Mivel járuljak az ÚR elé?” – kérdezi Mikeástól, az ószövetségi prófétától egy ember (6:6a). Az Istennel találkozó ember első ösztönös kérdése ez (vö.: Lukács 3:10, 12, 14; Apostolok Cselekedetei 2:37). – Mit tegyek, ami kedves Istennek? Hogy érdemelhetném ki a Mindenható jóindulatát? Mit tehetek az üdvösségemért?

– „Hajlongjak-e a magasságos Isten előtt?” – kérdezi a prófétától (6:6b). Bizony, a külsőségek és az istentisztelet formai szempontjai nagyon fontosak Isten szemében. Mikor azonban a kérdező látja Mikeás fejcsóválását, gyorsan hozzáteszi (6:6c): – „Talán égőáldozattal járuljak elébe, esztendős borjakkal?” Tisztában van ugyanis avval, hogy nem csak az istentiszteleti formákban, hanem az áldozatkészségben is meg kell felelni Isten elvárásainak.

Úgy tűnik, hogy Mikeás még mindig nem elégedett, így a kérdező hamar rálicitál előző fölajánlására (6:7a):
„Talán kedvét leli az ÚR a kosok ezreiben?” Hiszen mindenki tudja, az áldozatkészség nagysága is számít. De mikor az ember úgy érzékeli, Mikeásnak ez még mindig kevés, megtoldja hát (6:7b): – „Vagy az olajpatakok tízezreiben?”

Mikeás arca szomorúnak látszik, és a kérdező ember egyre jobban elkeseredik.
Hát ez még mindig nem elég? – kérdezi. – „Talán elsőszülöttemet áldozzam bűnömért, drága gyermekemet vétkes életemért?” (6:7c) És evvel mindent odaígértem, a számomra legértékesebbet is!

– Álljunk meg egy pillanatra! – szól közbe Mikeás. Valóban mindent odaígértél? Valóban abban bízol, hogy formai kérdésekkel elnyerheted Isten tetszését. Valóban úgy gondolod, hogy a ráfordított idő és pénz mennyiségével egyenes arányban nő Isten elismerése? Te tényleg azt hiszed, hogy a saját szívedet akár ki is hagyhatod az egészből?

Mikeás megragadja a kérdezőt, és határozottan így szól (6:8):
„Ember”, szó sincs róla! Már oly sokszor mondtam, „hogy mit kíván tőled az ÚR!” Nem sokat, nem külsőségeket, sem pedig üres áldozatokat, hanem „csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben.” Légy jó állampolgár, amennyiben rajtad áll, élj békességben a körülötted élőkkel, és a többit pedig bízd a Mindenhatóra!

Ma reggel tőlünk sem kér mást Isten.