Jézus Úr!

"Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és földalattiaké; és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére."

Pál levele a filippiekhez 2:9-11

A Fiú volt mindig a legnagyobb Hatalom a Világmindenségben - az Atya adományozta Neki. Öröktől fogva elidegeníthetetlenül birtokolta a mindenek felett való uralmat. Az örökkévalóság egy meghatározhatatlan pontján, de a teremtés előtt valaki elvitatta Jézustól a pozícióját, mert ő akart nagyobb lenni Nála. Ez a gondolat elindított egy hatezer éves hosszú folyamatot, aminek csúcspontjaként Jézus a kereszthalálával bizonyította, hogy Ő szolgálat útján is kész megvédeni jogos hatalmát. 

Minden az Övé volt, mégis mindent letett és a legegyszerűbb emberként élt a Földön, a legjelentéktelenebb helyen, hogy mindenki dönthessen: kinek az uralmát fogadja el. A legszörnyűbb és legmegalázóbb halállal letette életét az Atya kezébe a világ szeme láttára, hogy bizonyítást nyerjen: ki méltó az uralomra az örökkévalóságban.

Öröktől fogva az Övé volt. A teremtés és a kereszthalál megváltása révén megerősítette. Egyszer ismét  maradéktalanul és örökre elvitathatatlanul újra Jézusé lesz a hatalom - az Atya újra Neki adományozza.