Isten országa bennünk

„Ne félj, te kicsiny nyáj, mert úgy tetszett a ti Atyátoknak, hogy nektek adja az országot!”
Lukács írása szerinti evangélium 12:32

Jézus a 12. fejezetben az anyagiakról beszél. Hej, mennyit fáj a fejünk emiatt! Nem is olyan rég a bevásárló központ előtt döbbentem rá, hogy nem lesz elég pénz a kártyámon – kivel nem fordult ez még elő? Persze jól tudjuk, és mindig mondogatjuk magunknak, meg másoknak is, hogy „a pénz nem boldogít”. De azért csöndben hozzátesszük: „mindazonáltal szívesen kipróbálnánk…”

Jézus azonban egy másik oldalról közelíti meg a kérdést. Nincs okunk aggodalomra, nem kell félnünk, hiszen mennyei apánk „az” országot adja nekünk. Melyik az az ország? Mire gondolt a Názáreti? Lukács evangéliumában Jézus sokszor utal erre: „Boldogok vagytok, ti szegények, mert tiétek az Isten országa” (6:20); vagy másutt: „az Isten országa bennetek van” (17:21).

Jézus tehát egy olyan országot – vagy hadd fogalmazzak így: világot – ígér nekünk, ami nem csak a bizonytalan jövőben lesz a mienk, nem anyagi természetű, és mégis biztonság- és boldogságérzetet nyújt. Merjük hát elfogadni ezt az országot, lépjünk hát be ebbe a világba!