Krisztussal megfeszíttetve

"Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem; azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem."

Pál levele a galatákhoz 2:20


Valaki helyettem vállalta a büntetést. Az enyémet, amit teljes egészében, a az első gondolat megfoganásától kezdve a kitervelésen át egészen a megvalósításig egészen az én saját művem volt. Ő ott volt mellettem, segített elkerülni, adott nehézségeket, amik arra mutattak, hogy ne kövessem el, késztetést adott, hogy a másik irányba induljak, de a tanácsokat nem fogadtam el. Bűnös lettem, a büntetés az enyém. 


De jött Valaki, Aki felajánlotta, hogy helyettem vállalja a büntetésemet, hogy nekem a szabadság és az élet jusson a halál helyett. Nemcsak beszélt és ígérgetett, hanem meg is tette. A legborzasztóbb testi és lelki kínokra igent mondott, hogy engem megmentsen.


Mivel Ő Isten Fia, a halál nem végzett vele örökre, hanem feltámadt, így nem kell a sírjához zarándokolnom, hanem találkozhatom Vele minden nap. Amikor rájöttem, hogy mit tett értem, eldöntöttem, hogy nem akarom a saját útjaimat követni ezután, hanem azt az életet akarom élni, amit Ő mutat. Ha ekkora áldozatot hozott értem, akkor mindenemet Neki akarom adni! Örökre!