Jézus tanácsa„…tanácsolom neked, végy tőlem tűzben izzított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltözz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséged; és végy gyógyító írt, hogy bekend a szemed, és láss.
Jelenések könyve 3. fejezet 18. verse
A mai reggeli szöveg egy gyülekezethez intézett levélnek a részlete. A laodíceai gyülekezetről van szó. Tegyünk említést néhány szóban, Laodíceáról. Kr.e. a 3. században II. Antiochus alapította és feleségéről Laodike-ről nevezte el. Hierapolis és Kolossé között fontos kereskedelmi utak csomópontjában helyezkedett el. Ma Eski-hissar néven találhatjuk, ami lefordítva annyit tesz, mint „Régi-kastély”. A város nevezetes volt bankjairól, orvosi iskolájáról.

Tacitus történetíró feljegyzést tesz arról, hogy Kr.u. földrengés pusztította el Hierapolissal, és Kolossé városával együtt. Az újjáépítés során büszkén, gőgösen utasították vissza a római császár segítségnyújtását. Az újjáépítés során még gazdagabb és szebb épületeket alakítottak ki. János jelenésekről szóló levelének keletkezését Kr.u. 95-97 közöttire teszik. Tehát a város már elfelejtette évtizedekkel előtti pusztulását.

Minden természeti csapás ellenére nem ez a legnagyobb veszély a gyülekezetben, hanem az, hogy elbizakodottá váltak, minden helyzetben gazdagnak tartják magukat. A gyülekezet nem végezte el az evangélium mértéke szerint az értékek újraértékelését. Jézus a gyülekezetet Isten értékelése szerint így jellemzi: nyomorult, vak, szánalmas, szegény, mezítelen. A világ szerinti gazdagság helyett Jézus Krisztus tűzben megpróbált aranyat kínál, igaz hitet, izzó hitet akar adni azoknak akik Őt követni akarják.

Ezt tanácsolja ma számunkra. Ne akarjunk olyan értékeket túl értékelni, amelyek csak bizonyos ideig tartanak. Olyan értékeket keressünk, amelyek nem múlnak el. Jézus azt tanácsolja, kérj segítséget a betegségre, mert Ő a legnagyobb orvos, aki segíteni tud minden betegségen.
A tanácsokat nem szoktuk mindig elfogadni. Szüleink is tanácsolnak bennünket azért, mert óvnak, féltenek, nem azért, mert rosszat akarnak nekünk. Itt is a tanácsra utaló kifejezés azt jelenti, hogy nem kötelező, de Ő jót akar minden ember számára, ezért féltő szeretettel szólítja meg az embert, hogy hallgasson arra, aki a legjobbat akarja neki.