Biztos alap!„Hasonló ahhoz a házépítő emberhez, aki mélyre ásott, és a kősziklára alapozott: amikor árvíz jött, beleütközött az áradat abba a házba, de nem tudta megingatni, mert jól volt megépítve.”
Lukács szerinti evangélium 6. fejezet 48 verseJézus itt arról beszél, hogy milyen ember az, aki hozzá jön, meghallja mindazt, amiről Ő beszél és cselekszi is azokat!
Ez egy háromlépéses folyamat, amit nekünk, mint kereső embereknek be kell tartani. Vegyük sorba!

1.   „Aki Hozzá jön”: Jézus körül mindig nagy tömeg volt, csak amikor egyedül akart lenni, akkor vonult félre és imádkozott. Mindenféle ember ott volt: kíváncsiskodók, gyógyulni, tanulni vágyók, olyanok, akiknek vigasztalásra volt szükségük és azok is ott voltak, akik kémkedtek Jézus után. A jelenlevők indítékai mások voltak, de mindenki ugyanazt a beszédet hallotta. Mielőtt tovább mennénk, szögezzük le, hogy bárki bármilyen indítékkal is ment oda, ott volt, hallották, és látták Jézust!
2.   „Aki hallja”: Ha már ott van valaki, és hallja Őt, bizonyságot tud tenni arról, hogy Jézus a Krisztus. Mert akik jelen vannak is elmondják, hogy úgy tanít, mint akinek hatalma van. Aki hallotta az Ő tanítását el kell hogy döntse, hogy megtartja-e azokat, vagy nem. Ez hasonló ahhoz, amikor egy tanácsot kapunk, és azt megfontolva eldöntjük, hogy elfogadjuk a tanácsot, vagy nem.
3.   „cselekszi is azokat”: A hallás, a látás, arra ösztönöz mindenkit, aki Jézus körül van, hogy tevékenyek legyünk. Tennünk kell azt, amiről Ő beszél! Azért, mert Ő nem akar nekünk rosszat!

Akkor leszünk jó házépítők, ha egy olyan talajra építünk, amely sziklaszilárd. Ez a biztos pont számunkra Jézus Krisztus kell legyen.